Kyllingemarkedet, kødtyper, hashhandlere | International økonomi

Indholdsfortegnelse
a. Redegør for prisdannelsen på kyllinger ud fra diagrammet. Inddrag her en forklaring på den rimelig stejle efterspørgselskurve (inddrag priselasticitet). Forklar også hvorfor prisen vil lande på 42 kr., idet du inddrager markedsmekanismen.


b. Vi antager, at svinekød i diverse medier bliver betegnet som knapt så sundt på grund af rester af antibiotika i kødet. Mange forbrugere dropper svinekød og vender blikket mod andre kødtyper. Dette øger efterspørgslen efter kyllinger. Hvordan påvirker dette markedet for kyllinger? Indtegn situationen i diagrammet og redegør for konsekvenserne for markedet (pris og mængde).

c. Lad os antage, at nye fodertyper samt computerstyret fodring øger effektiviteten hos kyllingeproducenterne. Hvordan påvirkes udbudskurven (rykker den til højre/venstre?) – og dermed prisdannelsen på kyllinger?

D. En mystisk sygdom hos visse kyllingeproducenter gør forbrugerne nervøse, og det påvirker efterspørgslen. Indtegn situationen i et diagram og redegør for, hvordan det påvirker markedet.

e. Andre typer af fjerkrækød (gås, and, kalkun) falder pludselig markant i pris. Hvordan kan dette tænkes at påvirke kyllingemarkedet? Indtegn situationen i et diagram.

f. For nogle år siden begyndte brasilianske kylleproducenter pludselig at gøre sig gældende på det europæiske marked. Importen af brasilianske kyllinger steg markant. Indtegn situationen i diagrammet og redegør for, hvordan dette kan tænkes at have påvirket prisdannelsen på danske kyllinger.

​a. Redegør for prisdannelsen på hash ud fra diagrammet – og forklar herunder hvorfor prisen vil lande på 65 kr.

b. Økonomer vurderer, at priselasticiteten på hash ligger på omkring –0,5. Hvad fortæller det om efterspørgslen på hash?

c. Redegør kort for begrebet fuldkommen konkurrence – og giv ud fra dette en vurdering af, om hashmarkedet opfylder betingelserne for et marked præget af fuldkommen konkurrence.

d. Hvordan påvirkes hashmarkedet, hvis politiet får succes med at ramme – og dermed fængsle – nogle af de store hashhandlere? Indtegn situationen i diagrammet og forklar, hvad der sker med prisen.

e. Hvordan påvirkes hashmarkedet, hvis folketinget hæver straffen markant for besiddelsen af selv små mængder hash. Indtegn situationen i diagrammet og forklar, hvad der sker med prisen.

f. For nogle år siden fjernede man grænsekontrollen i Danmark, fordi vi blev medlem af Schengen-samarbejdet. Dette betød en markant større indstrømning af alle former for euforiserende stoffer, herunder også hash. Hvordan påvirkedes hashmarkedet af dette? Indtegn situationen i diagrammet og forklar, hvad der sker med prisen.

g. I flere år har man i Danmark talt om at gøre hashhandel og hashbesiddelse lovligt. Hvordan tror du, at dette vil påvirke hashmarkedet? Indtegn din forklaring i diagrammet og forklar, hvad der sker med prisen.

Uddrag
Udbudskurven kan ske at rykke op ad og til venstre side, fordi prisen på de brasilianske er billigere end de danske kyllinger. det kan så være at de danske priser bliver presset ned og de muligvis vil kunne være det samme.

Efterspørgselskurven for de danske kyllinger vil falde. For de brasilianske vil den stige da det er billigere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her