Kvist Industries | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 24.3
a. Redegør for, hvilke fordele Kvist Industries opnåede under coronakrisen via et tæt samarbejde i forsyningskæden.

b. Diskuter, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, hvis et tæt samarbejde skal styrke forsyningskæden.

Opgave 24.7
c. Redegør for, hvorfor data er "det nye guld".

d. Forklar, hvorfor logistik kan være en afgørende konkurrenceparameter for en virksomhed.

e. Vurder, hvordan data kan bruges i logistikbeslutninger på det strategiske niveau.

Opgave 25.1
f. Vurder, hvilken konkurrencestrategi Coolshop anvender.

g. Diskuter med udgangspunkt i Coolshops forretningsmodel og figur 25.2, hvilke konkrete beslutninger virksomheden skal tage på det strategiske, taktiske og operative niveau vedrørende sit logistiksystem.

Uddrag
Via et tæt og transparent samarbejdemed virksomhedens partnere på begge sider af forsyningskæden har Kvist Industries formået at fortsætte deres daglige drift og opretholde deres logistikstyring.

Virksomheden har undgået lagermangler gennem en højere grad af informationsudveksling med virksomhedens partnere.

Derudover har Kvist Industries bygget et mere fortroligt forhold til parterne i deres forsyningskæde som fremover også kan forbedre parternes kommunikation og værdiskabelse.

De har f.eks. modtaget data fra kundernes butikker som ydermere kan hjælpe Kvist Industries i deres fremtidige logistiske planlægning.

---

Der er flere forudsætninger som skal være opfyldt for at styrke forsyningskæden gennem tætte samarbejder.

Ifølge Jens Bach Mortensen, er det vigtigt at man forholder sig agil som virksomhed og reagerer på de udfordringer som kunne opstå i virksomhedens interne og eksterne miljø hurtigt.

Herefter er det vigtigt at være transparent og dele informationen om disse udfordringer med virksomhedens partnere, for at løse de i fællesskab.

Det er vigtigt at kommunikationen er transparent, da virksomhederne i forsyningskæden er indbyderes afhængige af hinanden, og et hvilket som helt problem i forsyningskæden vil skabe problemer for resten af forsyningskæden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu