Kvindernes rettigheder under det moderne gennembrud

Problemformulering
- Redegør for karakteristika ved kønsrollerne i borgerskabet i slutningen af 1800’tallet.
- Analysér, hvordan meninger til kvinders forhold bliver udtrykt Johanne Krebs’ debatindlæg ”Om arbejdsfordelingen mellem mænd og kvinder” fra 1885 Og i Strindbergs novelle ”Reformforsøg” fra 1884.
- Diskuter hvorfor kvinder begyndte at kæmpe for rettigheder og de væsentligste årsager til at det i 1915 lykkedes for kvinderne at opnå mere lige rettigheder.

Indledning
I slutningen af 1800 tallet var ligeløn og ligestilling mellem kvinder og mænd et stort debatemne. I 1849 kom grundloven til, dog var det kun mændene der fik stemmeret.

Ting som at tage et lån eller lægge sag an var det kun mændene der måtte, ikke kvinderne.

I denne periode blev kvinders rettigheder flere gange sat i debat, hvor der blev der diskutere om hvorvidt de skulle have stemmeret eller ej. I min opgave vil jeg gerne undersøge, hvilke karakteristika der var ved kønsrollerne i borgerskabet i slutningen af 1800 tallet.

Derefter vil jeg analysere hvordan forskellige meninger til kvinders forhold bliver udtryks i Strindbergs novelle ”Reformforsøg” fra 1884 og Johanne Krebs’ artikel ”Om arbejdsfordelingen mellem mænd og kvinder” fra 1885. Udover dette vil jeg undersøge hvordan det lykkedes kvinderne at opnå mere ligestilling i 1915.

Indholdsfortegnelse
1. INDLEDNING 3
1.2 PROBLEMFORMULERING: 3
1.1 METODE 3
2. REDEGØRELSE 4
2.1 KØNSROLLER I PERIODEN 4
2.2 LIGESTILLING OG ARBEJDE 4
3. ANALYSE AF REFORMFORSØG 5
4. ANALYSE AF ”OM ARBEJDSFORDELINGEN MELLEM MÆND OG KVINDER” 6
4.1 DELKONKLUSION 8
4.2 KILDE IFT. HISTORISK BRUG 8
5. DISKUSSION 8
6. KONKLUSION 9
7. LITTERATURLISTE 10

Uddrag
Reformforsøg er en novelle skrevet af August Strindberg og er fra novellesamlingen Giftas (1884). Novellen handler om et ægtepar, hvor både manden og kvinden vil være med til at hjælpe til finansielt og deles om pligterne i huset.

Senere hen bliver konen syg og bliver nødsaget til at blive forsørget af sin ægtefælle. Dette er hun ikke glad for, men hun glemmer sine bekymringer når de får deres barn. Hendes mand siger, at det at hun er mor til deres barn er mere end rigeligt hjælp.

Denne novelle er samtidig og foregår dermed under det moderne gennembrud. I denne tid, levede man med den tankegang, at når kvinder blive gift skal de forsørges af deres mænd, hvilket også er miljøet i novellen.

Dette kan ses når Strindberg skriver ”(..) hvorledes pigerne blev opdraget til husholdersker for kommende ægtemænd (..) ” og ” (..) hvorledes pigerne sad og ventede på at blive forsørget af kommende ægtemænd (..) ” . Vi kan se at parret er en del af overklassen, når der bliver skrevet at de har råd til at have hushjælp.

Strindberg mener ikke, at kvinder bør være aktive på arbejdsmarkedet. Han mener at de skal blive hjemme og passe de huslige pligter, hvilket er budskabet i novellen. I novellen bliver ægteskabet beskrevet, som værende meget lige: ”Ingen af dem bestemte over den anden, udgifterne delte de.

Af og til tjente han mest, af og til hun (..).” . I begyndelsen af novellen bliver ægteskabet beskrevet som et lykkelig idealet ægteskab. Dette ses følgende citat: ”Hun var lykkelig, og det var hendes mand også, og nu havde verden endelig fået et lykkeligt ægteskab at se (..)” .

Kvinden bliver så syg og derfor ude af stand, til at bidrage økonomisk.

Hun er derfor hjemme med barnet og her bliver ægteskabet beskrevet, som værende bedre: ” (…) hun blev hans hustru og kammerat som før, men derudover blev hun hans barns mor, og det synes han, var det bedste af det hele.” . Ifølge Strindberg er kvinders rolle, at blive i hjemmet. Denne mening kommer til udtryk gennem novellen.

I forordet af novellesamlingen Giftas skriver Strindberg: ”Hun er altid først og fremmest moder” . Dette indikerer, at han mener at kvindens vigtigste rolle, er at være mor og dermed blive i huset. Novellens titel ”Reformforsøg” kan betyde at der er en ændring på vej sandsynligvis i strukturen af sumfundet og familie.

Det kan også indikere, at det er et ”forsøg” på at skabe en ændring, men der er mulighed for det går galt og kan derfor ses, som et modsvar til det der sker i perioden.

Det er en meget kort novelle, med få beskrivelser af steder og personer. Dette kunne være fordi at Strindberg ville fokusere på, at nå ud med sit buskbad og holdning gennem novellen, i stedet for at sætte vægt på andre ting.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her