Kvinder og kvinders rettigheder under det moderne gennembrud

Indledning
Denne rapport er skrevet ud fra et tema omkring kvindesynet og kvinders rettigheder under det moderne gennembrud.

Interessen for emnet er opstået på baggrund af et indblik i, hvor stor forskel, der var på mænd og kvinders rettigheder i perioden, og samtidig hvor forskelligt datidens samfund opfattede kønnene.

Under det moderne gennembrud skete der en lang række ændringer inden for bestemte områder og det danske samfund ændrede sig markant.

Tiden var præget af urbanisering, industrialisering og demokratisering. Samtidig var det en tid, hvor flere af samfundets problemer blev sat under debat.

Dette gjaldt bl.a. ægteskabet, religionen, samfundsforholdene og forholdet mellem kønnene, som altså vil være udgangspunktet for denne opgave.

Indholdsfortegnelse
1. Resume 2
2. Indledning 4
3. Problemformulering 4
4. Metode 5
5. Besvarelse 6
5.1 Det moderne gennembrud 6
5.2 Analyse af dramastykket ”Et dukkehjem” 7
5.3 Kan der drages paralleller mellem datidens og nutidens kønspolitiske strømninger? 10
6. Konklusion 12
7. Litteraturliste 13

Uddrag
Tilbage i Danmark blev der oprettet to nye former for sociale klasser: Proletarerne, også kendt som by-arbejderklassen, og de nyrige, der primært var grossister og fabrikanter.

Vendes blikket derimod tilbage mod litteraturen, var der i det moderne gennembrud tre hovedtemaer, nemlig kirke, køn og klasse.

Denne opgave vil dog have særligt fokus på køn, da uligheden mellem mænd og kvinder var et af de største problemer i tiden omkring det moderne gennembrud.

Kvinder havde ikke stemmeret, og i ægteskabet var de juridisk set underlagt deres mænd. Det vil sige, at kvinder eksempelvis ikke kunne bestemme over egne indtægter, de havde ingen forældremyndighed over deres børn og kunne ikke optage lån eller starte en virksomhed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu