Kvindekroppen og pornografi | DHO | 10 i karakter

Indledning
Synet på kvindekroppen har ændret sig meget gennem tiden og frigivelsen af pornografi har haft stor betydning for netop dette.

Efter frigivelsen af billedpornoen, er det blevet en af de mest populære former for underholdning i Danmark, men den har sat sine spor i forhold til fremstillingen af kvindekroppen.

Jeg vil i den følgene opgave redegøre for pornoens frigivelse med fokus på den politiske diskussion i forhold til frigørelsen.

Derefter vil jeg analysere digtene Lænken om min hals og Hun ser godt ud begge skrevet af Vita Andersen. I analysen vil jeg henholdsvis fokusere på fremstillingerne og vurderingerne af kvindekroppen.

Jeg vil derefter diskutere hvordan frigivelsen af porno har ændret opfattelsen af kvindekroppen. Dette vil jeg gøre ved at sammenligne Bente Hansens og Knud Thestrups to forskellige synspunkter på pornoens indvirkning.

Jeg vil til sidst inddrage en vurdering af, hvordan kvindekroppens opfattelse har ændret sig siden 70´erne til i dag ved at sammenligne En kvindens dag som er fra 70´erne med Ludermanifestet, som er fra i dag.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Frigivelsen af billedporno i Danmark i 1969 1
Litteraturens fremstilling af kvindekroppen i 70´erne 2
- Lænken om min hals 2
- Hun ser godt ud 3
- Vita Andersens fremstilling og vurdering af kvindekroppen 5
Pornografiens indflydelse set fra to modsætninger 5
Fremstillingen af kvindekroppen i dag 6
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag
Vita Andersen er skønlitterær forfatter og hun er kendt for hendes fokus på kvindekroppen og dens fremstilling.

Vita Andersen blev født i 1944. Hun var derfor ung i 70'erne og har selv set kvindekroppens fremstilling for perioden.

Hendes digtsamling tryghedsnarkomaner der blev udgivet i 1977, endte med at blive hendes debut som forfatter.

Digtene fra tryghedsnarkomaner er baseret på hendes egne erfaringer og personlige oplevelser, hvilket gør digtene til en afbildning af synet på kvinder.

Vita Andersens digte i tryghedsnarkomaner er karakteriseret ved at de har en kvindelig hovedrolle som oplever konsekvenserne af de forventninger der er blevet skabt til kvinder i tiden.

Lænken om min hals
“Lænken om min hals” er fra digtsamlingen tryghedsnarkomaner som blev udgivet i 1977.

I dette digt møder vi et par, bestående af en kvinde og en mand. Kvinden og manden er begge afbildninger af de dengang aktuelle kønsroller.

Kvinden er fremstillet som værende lydig og perfekt, imens manden fremstilles som værende magtfuld.

Digtet benytter sig af en explicit jeg-fortæller, eftersom kvinden har en ydre synsvinkel på andre og en indre synsvinkel på sig selv. I digtet beskriver kvinden de tanker, hun har om hendes partner.

Hun føler, at hun er nødt til at være en anden, end den hun er for at leve op til mandens forventninger til hende.

Hun føler sig lænket til manden fordi hun ved, at hun er identitetsløs uden manden. Hun føler sig splittet fordi hun gerne vil have sin egen identitet og føle sig som en fri kvinde

men tankerne om at være identitetsløs holder hende tilbage. Lænken holder hende tilbage. Sproget i digtet er letlæseligt samt let at forstå

hvilket gør at folk i de fleste aldersgrupper kan læse digtet. Vita Andersens hensigt med digtet har formodentlig været at oplyse om kvinders undertrykkelse. Det letlæselige sprog er derfor vigtigt for, at alle forstår digtet, så budskabet når længst ud.

Digtet er inddelt i 9 strofer med et varieret antal af vers i hver strofe. I første strofe fortæller hun, hvad hun elsker ved sin partner.

De gloriøse og overfladiske beskrivelser af manden tyder på at hun er forelsket i måden han fremstilles på, i stedet for manden som person.

Hun længes efter at blive respekteret på samme måde som hendes partner og stræber efter at kunne få samme position som ham. I anden strofe fortsætter hun med at beskrive hendes partner, men tonen i digtet ændrer sig.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu