Indledning
Kubismen spænder mellem 1907-14.Stilen er oprindeligt udviklet af Picasso og Braque. Picassos Demoiselles d'Avignon fra 1906 markerer kubismens komme.

I dette billede kan man se den store indflydelse afrikansk negerskulptur fik. Den anden inspirationskilde var Cezannes badebilleder og i det hele taget hans arbejde med fladen og perspektivet.

Indholdsfortegnelse
Udviklingen falder i tre faser:

Uddrag
1910-12; Analytisk kubisme. Kalejdoskopisk opsplitning af motivet, der gengives fra flere synsvinkler i en mængde små, splittede dele.

Men stadig med udgangspunkt i et set motiv. Analytisk kubisme kaldes også for den klassiske periode, som markerede et større brud med naturlige forekomster. Hvor der søges en balance mellem abstraktion og repræsentation.