Krigen i 1864 | DHO

Opgavebeskrivelse
1. Redegør i hovedtræk for krigen i 1864 med særligt fokus på krigens baggrund
2. Analyser i forlængelse heraf den måde hvorpå kri- gen formidles og iscenesættes i det vedlagte kilde- materiale. Gør dig i den anledning både danskfag- lige og historiefaglige overvejelser.
3. Diskuter afslutningsvis krigens betydning

Indledning
1864. Et år der siger alle danskere noget. Det var året vi tabte en krig med Preusserne og med den Slesvig, Holsten og Lauenborg. Det var en krig der tog sit afsæt flere 100 år før, og var et vigtigt led i samlingen af Tyskland. Krigen var præget af stærk nationalisme, men mens den for Tyskland be- tød begyndelsen, betød den for Danmark slutningen på tiden som stor eller mellemstor stat.

I denne opgave vil der redegøres for krigens udvikling og baggrund, samt litteratur og billede, både fra nutiden, og fra 1864, analyseres. Til sidst vil krigens betydning diskuteres.

Indholdsfortegnelse
Indledning .........................................................................................................................................................3
Metode ...............................................................................................................................................................3 1.1
Krigens baggrund ......................................................................................................................................3 1.2
Krigens forløb .............................................................................................................................................5 2.1
Analyse af uddrag fra Slagtebænk Dybbøl ............................................................................................5 2.2
Analyse af Tilbagetoget fra Dannevirke, i: Dagbladet .........................................................................6 2.3
Analyse af Niels Simonsen: Tilbagetoget fra Dannevirke ...................................................................7 2.4
Analyse af Thomas Kluge: 1864...............................................................................................................7 2.5
Sammenligning af kilder...........................................................................................................................8 3.1
Hvad betød krigen i 1864? ........................................................................................................................8
Konklusion ........................................................................................................................................................9 Kildeliste..........................................................................................................................................................10

Uddrag
Dette er et billede af maleren Niels Simonsen. Billedet er malet og udgivet i 1864, og har titlen ”Til- bagetoget fra Dannevirke”. Niels Simonsen specialiserede sig i såkaldte bataljemalerier17, hvilket er malerier fra slagmarken, eller andre begivenheder fra krig.

Tilbagetoget fra Dannevirke er også et sådant billede. Mest iøjnefaldende er kanonen centralt i billedet, som næsten samtlige soldater hjælper med at flytte. Netop denne kanon har været genstand for megen diskussion, da mange mener at det ikke kan være rigtigt at menige soldater har trukket en tung kanon med sig.

Der er dog dokumentation for at dette virkelig skete18, og at maleriet er malet over denne virkelige hændelse. Landskabet i baggrunden er tydeligt hærget af vinteren, med nøgne træer, der nærmest ser døde ud, og man kan se sne på stien og på bakkerne. Maleriet er udelukkende malet i nuancer af grå, hvilket giver billedet en meget dyster fornemmelse. Der er ingen følelse af liv.

Samtlige soldater forsøger at dække deres hals eller mund, hvilket viser at det er rigtig koldt. Samtidig læner alle dem der trækker eller skubber kanon sig langt forover, så man kan se at kanonen er rigtig tung, og at de er på vej op ad en bakke.

De er alle sammenbidte og indelukkede, så man får en fornemmelse af at de lider under strabadserne, og kulden, og blot fokuserer på at klare sig igennem deres foretagende. Vi ser billedet i normalperspektiv, og i total, så vi ser meget lige på soldaterne, og får hele deres kropsholdning med. Billedet domineres af skrå linjer.

Bakkerne i bag- grunden, stien soldaterne går på, og soldaterne der læner sig forover. Dette skaber dynamik og bevægelse, og man kan altså se at soldaterne ikke står stille, men er i bevægelse, at det går op ad bakke og ikke mindst at det er hårdt.

Når man kigger på billedet, får man en trist og dyster fornemmelse, og man kan samtidig fornemme den kamp soldaterne har skullet kæmpe under tilbagetoget.

Det stemmer også godt overens med maleriets udgivelsestidspunkt, da det blev udgivet se- nere på året i 1864. Da stod nederlaget og nationaltraumet, naturligvis, stadig frisk i alles erin- dring, og på mange måder startede katastrofen netop ved tilbagetoget fra Dannevirke.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her