Indholdsfortegnelse
1. Beregn markedsandelene i charterbranchen 2015-2019 i en tabel og opstil en kurve/diagram, der viser udviklingen.
2. Find eksempler på rejsebureauer, der har vundet hhv. mistet markedsandele.
3. Forklar, hvilken konkurrenceform der er på charterrejsemarkedet i Danmark.
- Markedsleder:
- Markedsudfordrer:
- Markedsfølger:
- Markedsnicher:
5. Analyser købsadfærden for en familie, der bestiller en charterrejse til sommerferien.

Uddrag
Som man kan se på tabellerne er der der sket forskel i markedsandel hos Club La Santa som i 2015 havde 1,63% af markedsandelen. Club La Santa forhøjer i 2017 med 1,74% og har dermed en stigning på 0,11% i markedsandele procenten.

Men så i år 2019 falder deres markedsandel procent til 1,69%, altså et fald med 0,05%. Spies rejser starter ud med en rigtig stor markedsandels procent på 27,77% og har dermed har de positionen som markedsledere.

I år 2017 går de så lidt tilbage for dem da deres markedsandel falder til 25,18% dermed falder deres markedsandels procent med 2,59% dog beholder de deres plads som markedsleder.