Konjunkturvurdering | IØ opgave | 10 i karakter

Problemformulering
Vigtigt: Denne opgave baserer sig på tal og artikler før Covid-19 krisen brød ud. Derfor skal I se bort fra den aktuelle corona-krise som jo har ændret alt i det økonomiske landskab. I skal kun forholde jer til de oplysninger I har i bilag, som er fra før krisen)

Indholdsfortegnelse
Emne: Konjunkturvurdering
Opgave 1
a. Opstil forsyningsbalancen på baggrund af nøgletallene fra bilag 1.
b. Beregn på baggrund af forsyningsbalancetallene i bilag 1 de enkelte posters vægtning i procent af BNP.
- Import
- Eksport
- Privat forbrug
- Off. Forbrug
- Private investeringer
- Off. Investeringer

Opgave 2
a. Analyser på baggrund af alle bilag hvorledes konjunktursituationen ser ud for Danmark. Inddrag de samfundsøkonomiske mål i din analyse og kom ind på eventuelle målkonflikter

Opgave 3
a. Vurder og diskuter hvilke samfundsøkonomiske politikker der kan tages i anvendelse for at sikre en stabil økonomisk vækst i Danmark. Du skal som minimum komme omkring anvendelse af hhv. finanspolitikken og arbejdsmarkedspolitik. Hvilke udfordringer og muligheder skal anvendelse af økonomisk politik tage højde for?
- Bilag 1: HOVEDTAL FOR KONJUNKTURVURDERING.
- Kilde: Det økonomiske råd. Rapport fra efterår 2019.

Vismandsrapport: Pres på arbejdsmarkedet er sundt
- Bilag 3: Uddrag af anbefalinger fra Det økonomiske Råd. Rapport fra efterår 2019

Uddrag
Ifølge bilagene kan man se at konjunktursituationen ser ud til at gå godt i Danmark - altså der er højkonjunktur.

Ifølge vismændenes rapport (2018) fra det økonomiske råd vil der ske en vækst på omkring 2% de næste år og der vil komme en jobfremgang på ca. 70.000 personer.

Dvs. at ledigheden falder da der kommer flere arbejdspladser og således sker der en økonomisk vækst. Konkurrenceevnen er god og der er et pres på arbejdsmarkedet og derfor forventer vismændene at der vil komme højere lønninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu