Kongehusets strid mod demokrati | Opgave

Indledning
Det danske kongehus er et af de ældste i verden. Monarkiet startede i Danmark omkring år 958, og vi har levet med det lige siden.

I dag er Danmark et moderne og demokratisk samfund, men samtidig et af de 20 lande i verden, der stadig lever med monarki.

Derfor er der flere der sætter spørgsmålstegn til, hvorfor vi egentlig støtter et arveligt monarki, der koster de danske statsborgere flere hundrede tusinde om året.

Gretelise Holm har skrevet en kronik, der kritiserer kongehuset på den baggrund. Hun mener at statsborgere i det demokratiske Danmark bør kunne bestemme, om de vil støtte monarkiet, og at kongehuset ikke bør gå i arv.

”Arveligt monarki strider mod de internationale menneskerettigheders paragraf 1 om, at alle mennesker er født lige og frie.”

Dette er et af de stærkeste argumenter ifølge Holm, fordi det går imod den demokratiske tankegang i Danmark.

Uddrag
Som rygdækning bliver der i teksten nævnt, at de royale har utallige arrangementer, rejser og bilindustrien har ”stået i kø for at få lov at forære ham hurtige vogne”, hvor der henvises til kronprinsen.

Her bliver der igen talt til modtagerens følelser, altså patos og motivationsargumentet. Det er ikke bare vedligeholdelsen af deres slotte, men også tvunget betaling til de royales luksusliv.

Det kan vække motivation i folk til at støtte op om Holms idé, da det bliver sat spørgsmålstegn til, hvorfor vi betaler så meget til dem.

Kronikken indeholder mange gendrivelser. Første er, da Holm nævner et interview hun deltog i. Intervieweren argumenterer for at kongehuset er godt for eksportindtægter.

Hun skriver derefter: ”Det er aldrig dokumenteret, at et kongeligt besøg har forbedret handelsbalancen på sigt”.

Her tages der forbehold for modargumentet: At det danske kongehus indtjener penge til Danmarks handelsbalance på sigt.

Dette er også et belæg for påstanden, da mange tror at kongehuset er godt for Danmark, da det tiltrækker mange turister.

Hendes argument vedr. handelsbalancen er desuden et autoritetsargument, da hun inddrager eksperter der har med handelsbalancen at gøre.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu