Indholdsfortegnelse
Opgave 6.7
1. Brug begreberne behov, købemotiv, købsbeslutningsproces, køberoller, referencegruppe og andre begreber til at beskrive de forskellige faser før under og efter et biografbesøg.
o Behov
o Købemotiv
o Købsbeslutningsproces
o Køberoller
o Referencegruppe

Opgave 6.6
1. Beskriv købsadfærden for en familie, der bestiller en ferierejse til Spanien over internettet. Kom ind på behov, købemotiver, købstype og køberoller.
o Behov
o Købemotiver
o Købstype
o Køberoller

2. Sammenlign familiens købsadfærd med købsadfærden for et ældre ægtepar, der bestiller et sommerhus til deres sommerferie via telefonisk kontakt til Novasol. Inddrag relevante købsadfærdsbegreber og -teorier.
o Behov
o Købemotiver
o Købstype
o Køberoller

3. Diskuter hvordan rejsebureauer kan påvirke købsadfærden hos familier, der booker deres ferie over internettet.

Uddrag
En biograftur kan beskrives med de fleste af købsadfærdsbegreberne. Forestil dig det forløb mange gennemløber i forbindelse med at gå i bio og se en film: interessen for en film opstår

man hører om filmen fra tv eller venner, som allerede har set filmen, man laver en aftale med en ven om at se filmen, man bestiller billet over nettet, man aftaler mødetid og sted med vennen, man køber slik og popcorn, man ser filmen og man snakker om filmen bagefter.