Købsadfærd på konsumentmarkedet | Noter

Indholdsfortegnelse
SOR-modellen (M s. 75)
Maslows behovspyramide
Købemotiver
Købstyper
Beslutningsproces
Køberoller
Købsadfærd på producentmarkedet
Markedsudvælgelse, segmentering og målgruppevalg

Uddrag
Købsadfærd er kundens handlemåde i forbindelse med købet. Det er interessant for virksomheden at iagttage og analysere kundens købsadfærd for at få indblik i, hvornår og hvordan kunden kan påvirkes til at købe virksomhedens produkter.

Det er meget vigtigt at skelne mellem købsadfærd på konsumentmarkedet og producentmarkedet, da adfærden er meget forskellig på de to markeder

Der findes en række begreber, som kan anvendes til at beskrive købsadfærden på konsumentmarkedet:
• Behov
• Købemotiver
• Købstyper
• Beslutningsproces
• Køberoller
• Købevaner
• Rådighedsbeløb

Endvidere findes der egentlige købsadfærdsteorier, der kan bruges til at analysere købsadfærden mere sammenhængende:
• SOR-modellen
• Theory of Reasoned Action (TRA)
• Theory of Planned Behavior (TPB)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu