Indholdsfortegnelse
Opsamling På 5. Forbrug ID

Forbrugerværdi ID

Uddrag
• Købsadfærd giver en forklaring på forbrugernes handlinger i forbindelse med et køb. Indsigt i forbrugernes adfærd giver virksomheden mulighed for at påvirke denne og forudse forbrugernes handlinger.

• En pain er en oplevet uligevægt, som betyder, at en forbruger føler en trang til at foretage et køb. En pain kan være både negativ og positiv.

• Et behov er en følt mangel (fysisk eller psykisk uligevægt), der kan afhjælpes ved en handling.

• Købstyper er en opdeling af en forbrugers købssituationer i typer med forskellige kriterier. Der skelnes bl.a. mellem vanekøb, impulskøb og overvejelseskøb.