Indholdsfortegnelse
6.2 Behov
- Fysiske behov
- Behov for tryghed og sikkerhed
- Sociale behov
- Egobehov
- Selvrealisering
6.3 Købemotiver
6.4 købstyper og købsadfærdtyper
- Købsadfærdstyper
6.5 Køberoller
- KØBEROLLER

Uddrag
De fysiske behov ligger nederst i pyramiden og skal ud fra teorien være dækket, før behov fra næste lag i pyramiden melder sig.

Det er et fysisk behov (tørst), der får forbrugeren til at efterspørge en form for drik. Mad, varme, sex og søvn er andre fysiske behov.

---

At have tryghed i tilværelsen er næste behov i Maslows behovspyramide. Tryghed- og sikkerhedsbehovet får man opfyldt bl.a. ved at have et job.

Lønnen giver mulighed for at få en bolig og fylde køleskabet op med mad og drikke, hvilket er fundamentet for en tryg og sikker tilværelse i Danmark.