Indledning
”Klokken” er klart baseret en del på en helhedstanke samt opfattelse af naturen og mennesket, ligesom mange andre eventyr, der er blevet skrevet i romantikkens tid.

Hele synet på naturen og mennesket er meget essentielt, og kommer i fokus flere gange i løbet af eventyret, hvilket er normalt taget i betragtning af

at den er skrevet i romantikken. Derudover ser vi også det guddommelige er et, og det guddommelige kolliderer med naturen og mennesket.

“Klokken” er et eventyr skrevet af HC. Andersen, som er udgivet i 1845 hen imod slutningen af romantikken, som også er i løbet af den litterære periode, romantismen.

Uddrag
Lidt i modsætningen til byen, så bliver miljøet i naturen beskrevet helt anderledes. Naturen bliver beskrevet meget ideel, smuk og jo dybere man kommer ind i skoven des smukkere bliver den:

“Der laae store Klippeblokke begroede med Mos af alle Farver, det friske Kildevand piblede frem og underligt sagde det ligesom "kluk, kluk!" (L. 9) og yderligere “ Men han gik ufortrøden dybere og dybere ind i Skoven

hvor der voxte de forunderligste Blomster, der stod hvide Stjerne-Lilier med blodrøde Støvtraade, himmelblaae Tulipaner, som gnistrede i Vinden.”

(L. 19) Til beskrivelsen er det tydelige at se der bliver gjort brug af en masse adjektiver og billedsprog i form af metaforer. Derudover bliver der også skrevet: “oh det var så velsignet.” (L. 9)

Det bekræfter egentlig den form for guddommelige kraft, som skoven har, som jeg var inde på i indledningen. Ud fra det seneste citat og: ”den hele Natur var en stor hellig Kirke.” kan man også se, der er noget religiøst over det.

Kort sagt om tiden, som eventyret blev skrevet i, så er der flere elementer peger hen imod 1800-tallet bl.a. er der ikke gjort brug af æ, ø og å, derudover kan man også mærke

at samfundet er bygget hierarkisk op i forhold til både rige og fattige mennesker. Dette har dog ingen værdi i Guds øjne og både den rige og fattige dreng får lov til at opleve naturens skønhed i slutningen af historien.

Set på de personer man møder i teksten, så er det især kongesønnen og den fattige dreng, der bliver beskrevet bedst, og dem man følger mest.