Indledning
Der er over 1000 klimaretssager i 28 lande. Alle klimakampene bliver udkæmpet i retssalene for dermed at holde regeringer samt virksomheder til ansvar for de klimaforandringer deres handlinger vil og har lang ude i fremtiden.

Vi befinder os midt i en klimakrise, som har store konsekvenser for os længere fremme i fremtiden, som Laura Vinstrup også nævner i hendes tale, “er det vigtigt at der bliver handlet nu! Ikke i morgen eller om et år! Nu’’(s. 3, l. 35).

Uddrag
De dominerende appelformer i teksten er etos og logos. Det kan ses ved at Laura taler ud fra egne synspunkter. I første afsnit nævnes der “Til alle de klimaforvirrede, der siger

vi skal gå i skole og demonstrere i vores fritid, tror I ikke, det er det, vi helst vil?’’(s. 2, l. 7-8) eller “Hvis vi bare vil have fri, kunne vi blive hjemme, det giver samme fravær.

I dag har jeg strejket fra min 1. g-matematikeksamen, kan det virkelig passe, at unge skal risikere deres uddannelse for at sikre deres fremtid?’’ (s. 2, l. 8-10) når afsender bruger etos for at vinde tilslutning til sine synspunkter

appellerer hun dermed til modtagernes samvittighed og morale. hun nævner at hun bliver nød til at bruge sin skoletid på at pjække for at være med til at strejke for klimaet, hvor hun bruger etos til at appellere til modtageren samvittighed.

I appelformen logos bruger afsenderen logik til at fortælle om sine synspunkter. “Det kan virke helt meningsløst at sidde i skolen og lære tysk grammatik, mens jorden er tæt på den 6.

masseudryddelse, og mennesker verden over mister deres hjem og liv pga. politikernes manglende handling!’’ (s. 2, l. 11-13) i denne afsnit appellerer hun både til modtagerens samvittighed og fornuft.

Da Laura bruger logikken ved at informere at vi kunne ramme en 6 masseudryddelse, hvis vi ikke gøre noget ved det globale klima her og nu

hun nævner også “Det kan virke helt meningsløst at sidde i skolen og lære tysk grammatik, mens mennesker verden over mister deres hjem og liv pga.