KiMs | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 –Virksomhedsanalyse (50%)
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S.
- Forhold
- Påvirkning

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 79,1 % i 2017 til 43,2 % i 2019.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvordan Storbritanniens forhold til EU vil påvirke Orkla Confectionary & Snacks Danmark A/S.

1.6 (5 %)
Diskuter, om og hvordan COVID-19 pandemien har påvirket og vil påvirke Orkla Confectionary & Snacks Danmark A/S omsætning og resultat i årene 2020-21

Opgave 2 - Kalkulation (15%)
2.1 (6 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for E-Scooter Tesla.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.

2.3 (3 %)
Vurder, hvor mange El-løbehjul E-Scooter Tesla, der årligt skal afsættes for, at omkostningerne til reklamefremstødet bliver dækket.

Opgave 3– CSR (15%)
3.1 (4 %)
Redegør for årsager til, at Water Textile A/S forlanger, at dens leverandører skal overholde virksomhedens code of conduct.

3.2 (4 %)
Analyser udviklingen i Water Textile A/S miljøpåvirkning fra 2016 til 2019.
- De nødvendige informationer findes i bilag 3.

3.3 (4 %)
Diskuter om virksomhedens målsætning om en halvering af den relative CO2 udledning i 2021 er realistisk.

3.4 (3 %)
Vurder, hvilke andre CSR-aktiviteter der kunne være relevante for Water Textile A/S at fokusere på.

Opgave 4- Budget (20%)
4.1 (8%)
Udarbejd et kvartaltsopdelt resultatbudget for Tøjhuset A/S for 2. halvår 2021.
- De nødvendige informationer findes i bilag 4.

4.2 (8%)
Udarbejd et kvartaltsopdelt likviditetsbudget for Tøjhuset A/S for 2. halvår 2021.

4.3 (4 %)
Vurder om virksomhedens likviditetsudvikling kan beskrives som tilfredsstillende og forklar om virksomheden har behov for at låne yderligere kapital eller kan forbedre likviditeten på andre måder.

Uddrag
Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S har hjemsted i Søndersø, hvor selskabet producerer chips & snacks.

Selskabet markedsfører chips og snacks under brandet KiMs, ligesom selskabet markedsfører chokolade under brandet KiMs og lakrids under brandet Panda.

KiMs som vi kender det i dag startede helt tilbage i starten af 1960’erne, hvor danskerne første gang blev præsenteret for de nu berømte Saltede Peanuts.

I løbet af årene er produktporteføljen vokset voldsomt og rummer nu også chips, snacks, nødder, dip og chokolade.

Virksomheden har i løbet af årene skiftet ejere, og har siden 2005 været ejet af den norske koncern Orkla.

Dog holder virksomheden stadig til på Nordfyn, hvor fabrikken har ligget siden 1971. I 2016 skiftede KiMs virksomhedsnavn til Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S.

---

Men kan se at omsætningen er steget fra indeks 100 til indeks 110 i perioden, hvilket vil sige at omsætningen steget med 10 procentpoint i regnskabsperioden.

Det der har påvirket omsætningen den succesfulde indgang som der har været i konfekturekategorierne chokolade og lakrids

samt innovationer og nye lanceringer i chips- & snacks-segmentet. Altså har innovationer i produkter været den bærende forhold til vækst i omsætningen.

Indekstallet for produktionsomkostninger er steget fra indeks 100 i 2017 til indeks 118 i 2019, svarende til en stigning på 18 procentpoint.

Stigningen i produktionsomkostninger skyldes at priserne på råvarer er øget. At produktionsomkostninger er steget mere end nettoomsætningen er steget,

er med til at påvirke indtjeningsevnen negativt, eftersom produktionsomkostninger er en omkostning og nettoomsætningen er en indtjening.

Distributionsomkostninger er steget til indeks 111 i år 2019, hvilket svarer til en stigning på 11 procentpoint, med udgangspunkt i basisåret 2017.

Stigningen i distributionsomkostningerne skyldes at fragtomkostninger generelt er stigende, og fremgangen på eksportmarkedet, har gjort at der skal eksportere mere.

At distributionsomkostningerne er øget, er med til at påvirke indtjeningsevnen negativt eftersom det er en omkostning, samt at den er steget en smule mere end nettoomsætningen

hvilket man ikke ønsker da det påvirker indtjeningsevnen negativt, dog er der ikke tale om 1 procentpoint mere at distributionsomkostningerne er steget i forhold til nettoomsætningen.

Grundet Brexit forventes distributionsomkostningerne at stige yderligere i regnskabsåret 2020, da Brexit vil medføre højere toldsatser, og dermed vil distributionen blive dyrere.

Administrationsomkostninger er faldet fra indeks 100 i 2017 til indeks 99 i 2019, svarende til en lille fald på 1 procentpoint.

Dog faldt administrationsomkostningerne meget fra regnskabsår 2017 til 2018, den faldt fra indeks 100 til indeks 45, men er som sagt steget efterfølgende regnskabsår til indeks 99.

Administrationsomkostninger dækker over omkostninger til ledelse, administration og økonomi, under disse kategorier ligger fx lokaleomkostninger

personaleomkostninger og afskrivninger på driftsmateriel og inventar.At administrationsomkostningerne er steget fra indeks 45 til 99, skyldes bl.a.

investeringerne fortaget på produktionslinjerne, som har medført øget afskrivninger. Faldet i administrationsomkostningerne er med til at påvirke indtjeningsevnen positivt

da den er faldet samtidig med nettoomsætningen, er steget. Administrationsomkostningerne vil højst sandsynligt falde igen efterfølgende regnskabsår grundet usikkerheden fra Brexit og Corona, som har først til at vær tiende medarbejder er blevet fyret.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu