Indholdsfortegnelse
Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse
● Kvantitative, kvalitative og komparative analysemetoder

Kvantitative analysemetoder

Kvalitative analysemetoder

Komparative analysemetoder
● Datakilder: Primær og sekundære samt interne og eksterne.

Primær

Sekundær

Interne

Eksterne

Den interne situation

Porters oprindelige værdikædemodel

Støtteaktiviteterne

Den forenklede værdikæde - Detailvirksomhed

Den forenklede værdikæde - Servicevirksomhed

Spørgsmålstegn:

Stjernen:

Malkeko:

Hund:
- Den eksterne situation

Brancheforhold

Konkurrenceforhold

Strategi

Mission

vision

værdier

Omkostningsleder

Omkostningsfokus

Differentiering

Fokuseret differentiering
- Internationalisering
- Segmentering, Målgruppevalg og positionering
- Marketing mix
- Marketingplan

Uddrag
Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse
● Kvantitative, kvalitative og komparative analysemetoder

Kvantitative analysemetoder
- Den kvantitative analyse metode er noget som er målbart.

Det er nemlig noget som kan tælles, og på den måde kan sættes ind i tabeller eller grafer. Derudover kaldes kvantitative analyse metode hård data.

- Et eksempel på en kvantitativ analyse metode kunne være, at der blev fundet tal for antallet, af hvormange der eksempelvis ejede en audi i Danmark.

- Når man skal lave en kvantitativ analyse metode, så er det oftest personlige interviews man benytter sig af.

Kvalitative analysemetoder
-Den kvalitative analysemetode er derimod ikke noget, som man kan måle.

Det er nemlig sådan noget som holdninger, adfærd, synspunkt og tankegang. Hvilket jo er meget forskelligt fra person til person, og derfor er noget der ikke er nemt at måle.

- Når man skal lave en kvalitativ analysemetode, så er det oftest sådan noget som dybdeinterviews, fokusgrupper eller observationer. Eftersom at det den kvalitative analysemetode er, når man går meget i dybden med et emne.

- I forhold til dybdeviden om fokusgrupper, så ville det passe godt til at finde ud af eksempelvis hvilke holdninger der er til forskellige produkter, eller om hvilken holdning der er til en virksomheds reklamer.

- Hvor dybdeviden om observationer kunne være at man ville finde ud af hvilke holdninger der var til hvilken betydning vareopstillinger har for mærkevalg.

Komparative analysemetoder
- Den komparative analyse metode er så den sidste, som man bruger til at finde forskelle og ligheder.

Man kan eksempelvis stille to virksomheder op af hinanden, som er fra to forskellige kultur. Og på derefter finde ligheder og forskelle mellem dem.