Kenyas udviklingskendetegn | IØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Redegørelse 2
Analyse 2
- Økonomiske forhold 2
- Erhvervsstruktur 3
- Befolkningsforhold 4
- Levestandart 7
- Porters 3 udviklingsstadier 9
Konklusion / Vurdering 9
Bilag / Kildeliste 11

Uddrag
Kenya er et land med et befolkningstal på 53,5 millioner mennesker, og er placeret i det østlige Afrika. Da den samlede fertilitet i Kenya er 3.4 børn pr. kvinde, samt at bnp væksten er 2.2, tyder det på at Kenya er et uland, i udvikling.

Den gennemsnitlige levealder i Kenya ligger på 69 år, hvilket relativt højt, taget i betragtning at Kenya er et uland.

Børnedødeligheden er helt oppe på 25, hvilket betyder at for hver 1000 barn der fødes, dør 25 af dem. At børnedødeligheden og fertilitet er så høje, hænger sammen med at befolkningspyramiden er progressiv, hvilket fremgår af bilag 1.

---

Et lands velstand er baseret på den produktion befolkningen laver, hvilket kaldes Bruttonationalprodukt ( BNP ).

Alt erhvervsmæssigt produktion tælles med, og derfor tæller intet hjemmeproduceret, også kendt som sort arbejde, med i BNP’en. Kenya er et fattigt u-land, hvilket vi kan se ved hjælp af Bilag 2.

Kenyas samlede BNP i USD var i 2017 78.689 milliarder USD, og er nu i 2020 steget til 109.128 milliarder USD. Sammenlignet med Danmark, så var Danmarks BNP i 2017 329.866 milliarder USD og nu i år 2020 er BNP’en 360.506 milliarder USD.

Kenya er altså en del fattigere da Danmarks samlede BNP er over 3 gange større end Kenyas. Kigger vi på BNP pr. indbygger

ligger Kenyas BNP pr. indbygger på 2.151,503 USD, hvorimod Danmarks BNP pr. indbygger ligger på 61.732,569 USD, altså næsten 30 gange højere end Kenyas BNP pr. indbygger.

Det skyldtes at Danmarks samlede BNP er større end Kenyas, men også at befolkningstallet i Kenya er meget større end befolkningstallet i Danmark.

Man kan dog ikke altid sammenligne 2 landes BNP pr. indbygger direkte. Oftest udgøres BNP i USD ud fra den valutakurs, som landets valuta har overfor dollaren på valutamarkederne.

Problemet er at landets valutakurs bliver dannet på det globale marked, hvilket påvirket landets eksport. Det gør det svært at sammenligne da man vil sammenligne hele landets BNP, og ikke kun eksporten.

Altså bliver ulandene ofte undervurderet, da landenes hjemmevarer ofte er meget billigere end eksportvarerne der sendes ud til det globalle marked.

Det gør købekraften hos befolkningen større og derfor udregnes BNP målt i Purchasing Power Parity ( PPP ) årets priser.

Sammenligner man Kenya og Danmarks BNP målt i PPP årets priser, er Kenyas 206.825 milliarder USD i 2020 hvilket er en markant stigning, hvorimod Danmarks er 325.129 milliarder USD, og er altså faldet.

Det gør selvfølgelig også at Kenyas BNP pr. indbygger målt i PPP årets priser er steget til 4.078,177 USD Og Danmarks er faldet til 55.674,672 USD.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu