Indholdsfortegnelse
Gassens opbygning.....................................................................................................s.3
Gassens egenskaber....................................................................................s.4 & 5 & 6
Påvisning af gassen....................................................................................................s.7
Gassens betydning for liv, og dens anvendelse..............................................s.8 & 9
Afslutning..................................................................................................................s.10

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
En af oxygens egenskaber er, at den holder alle mennesker og dyr i live, hvis oxygen ikke var i vores åndingsproces ville alle mennesker og dyr dø af iltmangel.

Atmosfærens nederste lag hedder troposfæren. Det er her vejret skabes og udfolder sig. Troposfæren består af luftarterne oxygen (O2), kuldioxid (CO2) og nitrogen (N2). Der forekommer også større eller mindre mængder af vanddamp alt afhængigt af temperaturen.

Gassen oxygen brænder helt vildt godt, gassen virker ligesom mad på ild. Oxygen er en farveløs og smagløs gas. Gassens lugt er en smule stærk. Oxygen kan nære end forbrænding. Oxygen kan redde liv. Gassen vejer ligeså meget, som luft, så den er ikke lettere end luft eller tungere end luft.

Når der kommer mættet kalkvand i et reagensglas, med gassen oxygen i bliver gassen ved med, at være klar og tydelig, der sker ingen ændring. Oxygen reagerer heller ikke med CO2 indikator.

Vand omdannes til oxygen og hydrogen, som har helt andre egenskaber end det oprindelige stof vand. Oxygen og hydrogen er begge luftarter mens vand er en væske.

Oxygen kan nære en forbrænding og hydrogen kan brænde og vand kan bruges til, at slukke ild med. Når hydrogen brænder reagerer det med luftens oxygen og danner vand.