Kaksi A/S & GammelTræ A/S | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
1. Beregn indekstal for nettoomsætningen samt de enkelte logistikomkostninger. De nødvendige informationer fremgår af bilag 1.
2. Analyser udviklingen i virksomhedens logistiske effektivitet i perioden 2016 til 2018. I bilag 1 findes datamateriale.
3. Forklar, hvordan forholdet mellem variable omkostninger og kapacitetsomkostninger er ændret som følge af investeringen i pakkesorteringsanlægget.

Opgave 2
1. Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2018. Der skal ikke udarbejdes noter. Saldobalancen fremgår af bilag 2. I bilag 3 findes en skabelon til opstilling af resultatopgørelsen.
2. Opstil balancen pr. 31.12.18. Der skal ikke udarbejdes noter. Saldobalancen fremgår af bilag 2. I bilag 4 findes en skabelon til opstilling af balancen.
3. Forklar, hvilke poster i årsregnskabet for 2018 der er blevet påvirket af investeringen i den nye maskine til opskæringsafdelingen.

Uddrag
Ud fra indekstallene kan vi se at virksomhedens nettoomsætning er steget med 8% i analyseperioden. Logistikomkostningerne er tilsammen steget med 2%. Derfor er det altså en positiv udvikling da omsætningen er steget mere end omkostningerne. Dette vil sige at virksomhedens resultat af primær drift er forbedret samt overskudsgrad og afkastningsgrad.

Emballage- og pakkeomkostninger er faldet hvilket kan skyldes den mere automatiseret tilgang Kaksi A/S har fået til produktionen.

De administrative omkostningerne grundet den investeringen i et mere automatiseret lager må vi gå ud fra at der været en del timelønnede medarbejdere som er blevet opsagt eller fået færre vagter. Derfor er de administrative omkostninger faldet efter 2017.

Kaksi A/S’ store vækst udfordre forsendelse og returneringen af pakker. Derfor er transportomkostningerne også steget i analyse perioden.

Ser man på leveringsservice i Kaksi A/S efter investeringen i maskinen. Vi kan se at tallene er forbedret efter investeringen. Deres leveringstid er forkortet og overholdelsen af den forkortede leveringstid er ligeledes forbedret. Fejlplukning er mindsket med 70%.

Kaksi A/S’ håndteringen af varerne samt leverance-pålideligheden at forbedret hvilket kan ses på posten restordre som er blevet mindre

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu