Indholdsfortegnelse
S Ociologi:
- Primær Socialisation :
- Primær Socialisering:
- Sekundær Socialisation:
- Dobbeltsocialisering: Når Hjemmet Og De Offentlige Institutioner Har En Lige Så Stor Indflydelse På Individets Opvækst
- Tertiære Socialisering:
- K Endetegn Ved Vores Samfund I Dag:
- Risikosamfundet:
- Giddens:
- Thomas Ziehe:
- Socialisationens Grundbegreber:
- Velfærdssamfund - Modeller:
- F Orskellige Velfærdsmodeller
- Hvem I Modellen Løser Velfærdsopgaverne, Dvs. Hvordan Er Forholdet Mellem Velfærdstrekantens Tre Dele?
- Universelle:
- Residuale Model
- Korporative Model
- Hvordan Finansieres Modellen?
- Universelle:
- Residual Model
- Korporative Model
- Hvor Meget Og Hvordan Omfordeler Modellen?
- Universelle Model
- Residuale Model
- Korporative Model
- Hvordan Forholder Modellen Sig Til Ulighed I Samfundet?
- Universelle Model
- Residuale Model
- Korporative Model
- Hvilken Ideologi Ligger Bag Modellen?
- Universelle Model
- Residuale Model
- Korporative Model
- I Hvilket Land (Eks.) Finder Vi Modellen?
- Universelle Model
- Residuale Model
- Korporative Model:
- Denne Podcast Fra Rockwool Fonden
- Hvad Karakteriserer De Skandinaviske Velfærdsmodeller?
- Hvordan Har De Skandinaviske Velfærdsmodeller Historisk Udviklet Sig: Hvor Har Udviklingen Været Ens, Og Hvor Har Den Været Forskellig?
- Fordele Og Ulemper
- Politik:

Andre Ideologier - Ideologi-Forgreninger
- Socialliberalisme :
- Socialkonservative :
- Nationalkonservatisme :
- Reformisme Og Revolutionær Socialisme :
- Socialdemokratisme :
- Populisme :

Alt Om Partierne : Https://samfundsfag-C.systime.dk/?id=597
- Hvad Er Fordelingspolitik?
- Hvad Er Værdipolitik?
- Kende Partiernes Placering I Forhold Til Fordelings- Og Værdipolitik
- Hvor Ligger Partierne På Klimapolitikken
- De Klassiske 5 Partityper:

Molins Model
● Ideologisk Faktor:
● Popularitet Faktor:
● Parlamentarisk Faktor:

Magtens Tredeling

Læringsmål for øKonomi

Uddrag
k endetegn ved vores samfund i dag:
risikosamfundet: Begreb lanceret af den tyske sociolog Ulrik Beck som betegnelse for det samfund vi har i dag.

Hvor velfærdssamfund producerer velfærd, så producerer risikosamfund risici. Dvs. en bagside ved samfundsudviklingen ses i form af eks. terrorisme, fedme, overforbrug og klimakatastrofer.

Risikosamfundet: Et globalt samfund som vores, der forsøger at beskytte sig selv mod risici som forurening, ulykker og terrorisme

Dobbeltsocialisering synes at være et udtryk for og en forstærkning af de individualiseringstendenser, som kendetegner vore dages samfund. Hvilket også er tydeligt, når vi for eksempel kigger på forandringerne i familietyper. (luksamfundetop)

---

4. Hvad betyder begrebet sanktion og hvad vil det sige at sanktioner kan være negative eller positive?

Når der opstår en sanktion, er det fordi man går mod eller følger efter de formelle eller uformelle normer i samfundet og står ud som et individ. Hvis de er negative sanktioner, bliver individet

straffet. Men hvis det er positivt bliver individet belønnet. Her er det fx. hvis et individ flot følger retningslinjerne i skolen og bliver belønnet med gode karakterer.

5. Både normer og sanktioner er hovedingredienser i samfundets sociale kontrol. Men hvad betyder social kontrol og hvad er formålet med denne?

Den sociale kontrol skal sikre, at dem, der lever i det danske samfund, bliver integreret i de uformelle og formelle normer i Danmark.

6. Når du er sammen med grupper/fællesskaber i dit liv er der i disse grupper/fællesskaber en bestemt social struktur. Hvad vil det sige?

Det vil sige at individerne indtager forskellige positioner i et gruppefællesskab, der passer på de sociale normer, der er dannet af samfundet.

Her bliver der dannet et slags heiraki, hvor nogle personer er mere fremtrædende end andre. Ens rolle i gruppen kommer dog stærkt an på den gruppelige sammensætning, der er baseret på, hvad folks kompetencer er, før de kommer i gruppen.

Det er nemt at vurdere den sociale status hos en person, men ikke den sociale rolle.

7. Nogle oplever dog en rollekonflikt i den gruppe/fællesskab, de er en del af. Hvad betyder det?

Når individets egne forventninger om en rolle ikke hænger sammen med de sociale omgivelser.

Fx. kan man være klassens populære pige, bliver hun nødt til at ændre sin væremåde, hvis klassens fællesskab også ændres, hvis folk ikke længere synes, at hun er interessant.

Denne sociale ændring kan bringe personers position i fællesskabet i fare, hvis de ikke kan passe ind.