JYSK | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Redegør grundigt for begrebet logistik. Kom også ind på logistikomkostningerog leveringsservice

2. Hvilke lagermotiver findes til at have hhv. et stort varelager og et lillevarelager?

3. Beregn i nedenstående tabel, den optimale indkøbsstørrelse for et produkt: JYSK sælger årligt 12.000 stk., varens kostpris pr. stk. udgør kr. 15,00. Lageromkostningernes andelaf gennemsnitslagerets værdi er 20%, og ordreomkostningen pr. ordre ud kr. 1.600,00. Man har ikke et sikkerhedslager på dennevare

4. Hvor mange stk. bør JYSK indkøbe pr. gang? Svaret skalbegrundes.

Uddrag
Begrebet logistik bruges i virksomhedens til styringen af varestrømmen set fra en helhed. Den helhed består af virksomhedens aktiviteter: indkøbsfunktionen, lagerfunktionen og salgsfunktionen.

Disse aktiviteter udgør en helhed, som betegnes logistik, hvis formål er, opfylde kundernes behov gennem effekt planlægning, gennemførelse og kontrol af varestrømmen.

For at opnå en effektiv varestrøm er det altafgørende, at kommunikationen blandt aktiviteterne er af høj kvalitet både internt såvel som eksternt.

Begrebet logistik har ikke kun været brugt i en virksomhedssammenhæng, men har sin oprindelige brug i militæret. Her dækkede begrebet over leveringen af fx våben og ammunition og indkvartering af soldater.

Det handlede om uanset krigens udfald, at forsyningerne nåede frem i den rigtige kvalitet, mængde, til tid og sted.

Indenfor logistikken i virksomheden, taler man om logistikomkostninger og leveringsservice. Logistikomkostningerne omfatter nogle hovedposter:

lageromkostninger, emballage- og pakkeomkostninger, transportomkostninger, administrative logistikomkostninger og mangelomkostninger.

Lageromkostningerne udgør de omkostninger, der kommer i forbindelse med at have et varelager. Det kan være renter af kapitalen, der er sat i lagret, husleje, forbrug, lønninger, driften osv.

Emballage- og pakkeomkostninger udgør de omkostninger til pakkemaskiner og - materiale. Transportomkostningerne er både interne og eksterne

og drejser sig om de omkostninger, der opstår, når virksomheden transporterer mellem afdelingerne i virksomheden

og mellem virksomheden og omverdenen, altså fx fra leverandørerne til virksomheden og fra virksomheden til kunderne.

Administrative logistikomkostningerne udgør planlægnings- og kontrolomkostningerne, når det kommer til fx kundeordrer eller planlægning af indkøb.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu