Indholdsfortegnelse
1. Undersøg JYSKs hjemmesider i forskellige lande. I hvor høj grad tilpasses hjemmesiderne til de enkelte markeder?
2. Diskuter hvordan JYSK kan anvende data i forhold til deres promotion
3. Hvilke udfordringer er der ved at køre kampagner på flere markeder?
4. Hvordan arbejder JYSK med "multichannel markedsføring"?
5. Analyser hvordan JYSK arbejder med PR.
6. Diskuter fordele og ulemper ved at JYSK benytter sig af sponsorering
7. Hvordan arbejder JYSK kommunikationskanaler sammen?
8. Foretag en analyse af en selvvagt JYSK-reklame. Inddrag AIDA og kommunikationsmodellen.
- Attention:
- Interrest:
- Desire
- Action:

Uddrag
De tilpasser deres hjemmesider ved at ændre sprog til enten engelsk eller et andet sprog der er på et bestemt marked. Samtlige hjemmesider i hvert land er tilpasset med sproget.

Derudover kan man også se hvor de forskellige jyskbutikker ligger alt efter hvilken hjemmeside man er inde på. Tilbuddene er heller ikke helt ens.