Indledning
Vi har fået til opgave at arbejde med virksomheden JYSK og følgende problemstilling: “JYSK støtter mange gode formål, bl.a. Dansk Handicap Idræts-Forbund/Parasporten, Red Barnet og Kirkens Korshær.

Egentlig kunne man jo mene, at i et velfærdssamfund som vores, burde det ikke være nødvendigt at private hjælper udsatte borger”.

Vi har herigennem valgt at lave nogle undertitler, som støtter op om emnet, og som vi vil komme inde på følgende: ”Redegør for opbygning af den danske velfærdsstat og danskernes mulighed for sociale ydelser”, ”Analyser sammenhængen mellem JYSKS markedsføring og potentielle kunders afhængighed af sociale ydelser” og ”Vurder om mængden af omfordeling i det danske samfund har sikret en god levestandard for vores udsatte borgere, og om det er nødvendigt for en virksomhed som jysk at støtte formål målrettet til udsatte borgere”.

Indholdsfortegnelse
Abstract ........................................................................................................................................................ 1
Indledning .................................................................................................................................................... 3
Redegørelse .................................................................................................................................................. 3
Analyse ......................................................................................................................................................... 4 Vurdering.....................................................................................................................................................6
Konklusion ................................................................................................................................................... 8
Kildeliste/litteraturliste ............................................................................................................................... 8

Uddrag
Velfærdsstatens egentlige opbygning fandt sted i 1948 og den har ført til politisk stabilitet i et land som Danmark.

Den er ikke bare succesrig, men en af de vigtigste ideer i 1900-tallet, fordi den skaber tryghed hos befolkningen. Dens funktion er nemlig at skabe visse forudsætninger og afværge bestemte problemer.

Uanset hvilken velfærdsmodel der tales om eller der bliver brugt i det gældende land, har staten en rolle i forhold til de to andre sfærer.

Der er tre forskellige velfærdsmodeller, der er den liberale(residuale), den konservative(selektive) og den socialdemokratiske(universelle) velfærdsmodel.

Danmarks velfærdsstat har taget udgangspunkt i den universelle velfærdsmodel. Den danske velfærdsstat skal spille en rolle for at sikre borgernes fundamentale sociale vilkår.

I den danske velfærdsstat gør man brug af det progressive skattesystem, hvor de lavtlønnede betaler en lav skat, og de højere lønnede betaler en højere skat. Hvis man tjener over 513.400 kr. efter AM- bidrag på et år, skal betale yderligere 15% af den løn, som ligger over de 513.400 kr.

På denne måde udligner velfærdsmodellen økonomiske forskelle mellem borgerne og sikrer, at alle får centrale ydelser gratis.

Merete Riisager mener, at hvis staten afskaffer topskatten, så vil Danmark blive et rigere land, fordi konsekvensen af topskat er at mange vælger at arbejde mindre, og andre vælger at arbejde sort.

Merete Riisager siger også, at beskæftigelsen ville stige med mere end 9.000 fuldtidspersoner, hvis topskatten forsvandt. Hun siger også at en stor konsekvens af topskatten i Danmark er at specialiseret arbejdskraft flytter til et andet land hvor skatten er mindre.