JoMa AS | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for år 9 og en balance pr. 31. december år 9 med tilhørende noter.
- Resultatopgørelse for år 9
- Balance pr. 31. december år 9
- Noter
b) Beregn dækningsbidraget på de enkelte markeder og i alt.
c) Beregn dækningsgraden på de enkelte markeder og i alt.
d) Vurder, hvad der kan være årsag til, at dækningsgraden er forskellig på de tre markeder.
e) Vurder, hvilken betydning den forventede salgsudvikling vil have for virksomhedens likviditet.

Opgave 2
a) Redegør for, hvordan virksomhedens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2019 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen i virksomhedens likviditet.
b) Forklar forskellen på en resultatopgørelse og en pengestrømsopgørelse.
c) Forklar, hvad der er de væsentligste årsager til, at resultat af primær drift for 2019 er væsentligt større end årets pengestrøm i 2019.

Opgave 3
a) Indsæt de relevante tal fra årsrapporterne for Flügger A/S for årene 2016/17 til 2018/19 i Excel-filen.
b) Beregn nøgletal til belysning af udviklingen i virksomhedens indtjeningsevne.
c) Redegør for, hvilke forhold der ifølge ledelsesberetningerne har haft betydning for udviklingen i virksomhedens indtjeningsevne.
d) Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket indekstallene for indtjeningsevnen.
e) Vurder, hvordan udviklingen i indekstallene har påvirket overskudsgraden.

Opgave 4
a) Beregn aktivernes omsætningshastighed for 2016/17, 2017/18 og 2018/19.
b) Beregn indekstal til belysning af udviklingen i aktivernes omsætningshastighed for 2016/17, 2017/18 og 2018/19.
c) Redegør for, hvilke forhold der ifølge ledelsesberetningen for 2017/18 og 2018/19 har haft betydning for udviklingen i kapitaltilpasningen i A/S Bryggeriet Vestfyen.
d) Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for kapitaltilpasning.
e) Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket aktivernes omsætningshastighed fra 2016/17 til 2018/19.

Uddrag
Produktionsvirksomheden JoMa A/S blev etableret for 9 år siden af Anette Johansen og Susanne Madsen. Virksomheden fremstiller lampeskærme.

Anette, der er uddannet på Danmarks Designskole, er ansvarlig for produktudvikling og produktion, mens Susanne, der er uddannet markedsføringsøkonom, er ansvarlig for salg og økonomi. Virksomheden sælger sine produkter til kunder i Danmark, Sverige og Norge.

---

Virksomheden Hammerhead A/S er beliggende i Sønder Bøvelse i Nordjylland. Virksomheden udvikler, producerer og sælger svejsemaskiner og tilhørende produkter.

Produktionen foregår i Danmark, Indien og Kina. I det følgende vises virksomhedens pengestrømsopgørelse for 2019.

---

Flügger A/S producerer og sælger maling og tilhørende produkter. Virksomheden har ca. 550 forretninger fordelt i Danmark, Sverige, Norge, Polen, Island og Kina.

Virksomheden henvender sig både til professionelle malere og til private. Virksomheden er markedsleder i Danmark, hvor de har ca. 175 forretninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu