Joe and the Juice | Markedsanalyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Redegør kort for det danske café- og barmarked. Inddrag tabel 1.
2. Analyser hvorledes Joe & The Juice ønsker at positionere sig på det danske café- og barmarked.
3. Analyser Joe & The Juices brug af produktparameteret. Inddrag de 7 P'er. kerneydelser og periferiydelser mm.
- Produkt:
- Promotion:
- Pris:
- Place:
- Personale:
- Psyscial evidence:
- Processer:
- Opsummering:
4. Diskuter følgende udsagn: Maks. 2400 tegn inklusive mellemrum
• Joe & The Juice er markedsfølger på det danske café- og barmarked.
• Det primære købemotiv der er i spil når en forbruger køber Joe and The juice, er det sociale købemotiv.
5. Identificér en væsentlig udfordring for Joe & The Juice på det danske café- og barmarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Café- og barmarkedet består af mange udbydere, hvor der bl.a. er at finde Joe & The Juice, Starbucks og The Old Irish Pub.

Danskerne spiser oftest på caféer og barer, her spiser gennemsnitdanskeren tæt på én gang om måneden. Caféerne på det danske marked er blevet mere udbredt, og væksten i antallet af besøg er opadgående.

Caféer kan imødekomme forskellige behov fra gæsterne, hvor virksomheden skal have et stærkt koncept til både brunch, frokost, kaffe, aftensmad og de forbrugere der ønsker festlige rammer.

Der er dermed også vækst på danske vin- og cocktailbarer. Hvor restaurantbranchen er faldende, og café- og barmarkedet indtager positionen som markedsledere.

Ud fra tabel 1 kan der konkluderes at Joe & The Juice nu er den største kæde på det danske marked, med en markedsandel på 30%.

Tidligere var Baresso Coffee den førende kæde i branchen, men er de senere år blevet omdannet til kæden Espresso House.

Denne transformation har kostet markedsandelen, og Espresso House har ikke formået at skabe den sammen dominerende position på markedet.

Ud over de overnævnte aktører, er Starbucks, Café Vivaldi og Riccos Kaffebar vigtige spillere på markedet. Joe & The Juice er branchens markedsleder, hvor virksomheden er den dominerende spiller på juicemarkedet.

Hvor markedsudfordrerne til Joe & The Juice på det givent marked er, The Old Irish Pub med en markedsandel på 22,9% og Café Vivaldi med 15,1% i 2019.

Derudover er markedsfølgerne på café- og barmarkedet Starbucks med en markedsandel på 7,4% og Espresso House med 3,6% i 2019.

---

Joe & The Juice er en dansk forretning, som er stiftet af iværksætteren Kasper Basse. Virksomhedens forretningskoncept bag juice-kæden kombinerer to af tidens trends: sundhedsbølgen og oplevelseøkonomi.

Juicekæden er en servicevirksomhed, der opererer på business to consumer markedet, hvor det drejer sig om handlen mellem virksomheder og forbrugere (privatforbrugere).

Virksomheden har til formål at gå ind og direkte afdække et personligt behov hos forbrugeren. Joe & The Juice har en klar profil og differentierer sig fra konkurrenterne.

Kæden har positioneret sit mærke klart, konsistent og troværdigt i kundernes bevidsthed. Generelt er markedet i dag overkommunikeret.

Det er derfor vigtigt for Joe & The Juice, at deres produkt indtager en dominerende placering i målgruppens bevidsthed.

Juicekæden skaber især positionering ud fra et stærkt brandets identitet. Dette har til effekt, at virksomheden kan få forbrugerne til at tænke på brandet frem for konkurrenternes brand, når forbrugerne står i en købssituation.

Forbrugerne hos Joe & The Juices forventninger, ønsker og behov varierer, hvilket betyder, at de skal tilpasse sin positionering. Så kæden dermed hele tiden tilfredsstiller forbrugeren, men uden at bevæge sig væk fra deres identitet.

Ændringer er ofte nødvendige og hensigtsmæssige for at holde deres brand relevant på markedet.

Derfor er det vigtigt for Joe & The Juice at fastholde brandets identitet og bør ikke lave ændringer, der ikke er i overensstemmelse med deres identitet.

Det er blandt andet på grund af brandets identitet, at forbrugerne hos Joe & The Juice er interesseret i deres brand.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu