Joe and the juice | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Redegør kort for det danske café- og barmarked. Inddrag tabel 1. Maks. 2400 tegn inklusive mellemrum
2. Analyser hvorledes Joe & The Juice ønsker at positionere sig på det danske café- og barmarked.
3. Analyser Joe & The Juices brug af produktparameteret. Inddrag de 7 P'er
- Kunder:
4. Diskuter følgende udsagn: Maks. 2400 tegn inklusive mellemrum
• Joe & The Juice er markedsfølger på det danske café- og barmarked.
• Det primære købemotiv der er i spil når en forbruger køber Joe and The juice, er det sociale købemotiv.
5. Identificér en væsentlig udfordring for Joe & The Juice på det danske café- og barmarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring
.
Kilder:

Uddrag
Den danske cafe-og barmarked er et meget bredt marked i Danmark. Markedet består af rigtig mange forskellige udbydere som fx Starbucks, Cafe Vivaldi, Baresso og Joe and The Juice.

Herunder er der både små udbydere, dette kan fx være lokale barer og cafeer. Men der findes også store udbydere, som ofte er de store virksomhedskæder som dem jeg nævnte ovenover.

Det danske cafe - og barmarked er et redocean marked, hvor konkurrencen er ekstremt hård pga. de mange udbydere. På markedet er konkurrénceformen det man kalder monopolitisk konkurrence, og det betyder at markedet er domineret af mange mindre udbydere.

I tabel 1 kan man se fordelingen af markedsandele på de forskellige udbydere på det danske marked. Her kan man se, at Joe and The Juice har en meget stor markedsandel på hele 30 %.

Den store markedsandel giver Joe and The Juice titlen som markedsleder, og den største kæde på det danske marked.

I Danmark findes der ikke et så stort udvalg af juicebarer, og derfor er Joe And the Juice meget dominerende indenfor deres område fordi udbuddet af juice er lavt.

I tabellen kan man også se, at The Old Irish Pub er markedsudfordreren, og dette er fordi de ejer en andel på 22,9%. De er stærkt efterfulgt af markedsfølgeren Cafe Vivaldi som har en andel på 15,1.

I tabellen fremgår det også, at det er virksomhedskæderne der ejer de større markedsandele, hvor de små lokale cafeer og barer ikke kan være med i målingen.

På det danske marked er der ca. 3000 cafeer og barer, og antallet er steget meget de seneste par år. Cafeerne tager markedsandele fra de egentlige restauranter, og trenden med take-away er i den grad også blevet meget populært.

Når man ser på cafe og barmarkedet som helhed, så er markedet mest homogent. Dette er fordi at kunderne har svage præferencer i forhold til valget af mad.

Hvis kunden fx ønsker en burger, så vil man ofte bare vælge et af stederne, som har burgere på menuen.

Hvorimod hvis man kigger på Joe And The juice, så ligger de længere over mod det heterogene marked, og dette er fordi at kunden har stærke præferencer til juice og sunde sandwichers.

Som jeg nævnte før, så er Joe And the Juice meget dominerende på markedet, og dette er pga. kundernes præferencer.

---

Der er forskellige måder at positionere sig på, men en ting som er klar for Joe & The Juice er at de har en top-of-mind position.

De er ofte den kæde, som de fleste tænker på først når man nævner danske juicebarer. Joe & The Juice kan også kategoriseres som oplevelsesøkonomi, og dette er fordi de skaber værdi hos kunden, og ligesom kan differentiere sig fra deres konkurrenter.

Joe & The Juice har en høj position på det danske marked, og dette kan også ses i tabellen fra før hvor man kan se at de er markedsleder.

Når en virksomhed skal positionere sig, så er der flere måder at gøre det på. Der bl.a. USP (Unique Selling Proposition) og ESP(Emotionel Selling Proposition.

Joe & The Juice ønsker at positionere sig på markedet, og dette gør de ved hjælp af disse metoder. De gør især brug af ESP (Emotionel Selling Proposition).

Dette betyder at der er en følelsesmæssig appel til målgruppen - målgruppen har nogle klare præferencer til produkterne, og der er en særlig status, som er knyttet til mærket og produkterne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu