Joe and the juice | Analyse

Indholdsfortegnelse
Joe & The Juice ønsker at ekspandere til det spanske marked, du skal derfor analyser deres eksportberedskab i forhold til det spanske marked:
- Proaktive
- Reaktive
- Interne
- Eksterne

Penge (økonomien)

Produktion

Personale - herunder ledelsen

Produkt

Konklusion på baggrund af analyse
- Analyser Joe & The Juices vækststrategier:

Markedspenetrering

Produktudvikling

Markedsudvikling
- Diskuter hvilken Blue Ocean strategi du mener Joe & The Juice anvender:
- Undersøg om Joe & The Juice gør noget for at være bæredygtige og evt. hvad:

Uddrag
Joe & The Juice ønsker at ekspandere til det spanske marked, du skal derfor analyser deres eksportberedskab i forhold til det spanske marked:
Når vi ser på internationalisering, så ser vi først og fremmest på eksportmotiver.

Vi ser på de her eksportmotiver, ved at stille den op i en modellen som nedenstående, for at danne overblik over dem.

Der findes disse 4 eksportmotiver: Interne, eksterne, proaktive og reaktive. Jeg har prøvet at give et eksempel på, hvordan at Joe & The Juice’s eksportmotiver kunne se ud:

Når vi skal analysere virksomhedens eksportberedskab i forhold til det spanke marked, så skal vi ind og kigge på de 4 p’er.

De 4 p’er består af produkt, produktion, personale og penge. Når vi foretager os denne analyse, så er de især penge og selve økonomien, som spiller en kæmpe rolle for virksomheden. Jeg vil nu springe ud i de, og give konkrete eksempler og analysere virksomhedens eksport beredskab.

Penge (økonomien)
Når vi kigger på penge, så kigger vi på den interne situation.

Det vil sige, at vi tager stilling til, hvor vidt Joe & The Juice’s økonomi er stabil nok, til at ville kunne klare det spanske marked - altså, har de kapaciteten til at komme ind på det spanske marked, hvor de stadig kommer ud på den anden side, med penge på kontoen.

I februar i år, blev der skudt 300 mio. I kapital ind i virksomheden. Mange af de penge kommer fra en ny egyptisk investor.

Disse penge, ville kunne være et godt sted at starte, for at komme ind på det spanske marked - dog vil det også kræve at Joe & The Juice, ville vælge at bruge den sum, på at udvikle sig på det marked.

Vælger de at bruge selve investeringen, skal de også tænke på rentabilitet. Rentabilitet betyder, at virksomheden bruger investeringen til at skabe en omsætning.

Joe & The Juice kan også blive sat overfor en situation, hvor de skal ud og låne nogle penge til deres nye projekt. Vælger de den retning, skal de selvfølgelig ud og undersøge lånemuligheder, som findes indenfor erhvervsbranchen.

Produktion
Under dette punkt ser man på virksomhedens kapacitet, kapacitetsudnyttelse og fleksibilitet.

Virksomheden kapacitet er alt det som gør de er til rådighed overfor kunderne. Det kan være ansatte, lokalerne, produkter, inventar, osv. Når Joe & The Juice skal analysere mulighederne, for at sætte sig på det spanske marked, skal de også se på kapacitetsomkostninger.

Det er den aller vigtigste udgift for dem, når de skal ekspandere til det spanske marked. De skal tænke på udgifter til lokaler, ansatte, løn, materialer, råvarer, inventar, husleje, IT, osv.

Her kommer vi også ind på emnet kapacitetudnyttelse. Virksomheden skal bedst muligt udnytte den kapacitet de har til rådighed. Det kune f.eks. være deres råvarer.

Råvarerne skal udnyttes bedst muligt og mest muligt. Det kan bl.a. være med til at modvirke madspild og ressourcespild. Et andet eksempel på fuldt ud kapacitetudnyttelse, kunne være at finde et sted med en billig husleje, kun ansatte et højst nødvendigt antal og ikke bruge dyre domme på inventar.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu