Joe and the Juice | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 Beregn det forventede dækningsbidrag i alt for det kommende kvartal ved salg af ”Sports juice”.

1.2 Restaurantchefen overvejer at gennemføre en reklamekampagne for ”Sports juicen” til kr. 16.000. Beregn, om det vil være lønsomt at gennemføre den foreslåede reklamekampagne, hvis den forventes at øge afsætningen af ”Sports juice” med 1.500 stk.

1.3 Beregn, hvor meget afsætningen af ”Sports juice” mindst skal stige med, for at det vil være lønsomt at gennemføre reklamekampagnen.

2.1 Udarbejd et resultatbudget for det kommende år i 1.000 kr.

2.2 Redegør for indholdet af et resultatbudget, og årsagen til det udarbejdes.

3.1 Udarbejd et etableringsbudget for Peter Hansen, som du kunne forestille dig, at det ville se ud.

3.2 Redegør for hvordan Peter kan sit kapitalbehov til sit nye koncept dækket.

3.3 Gør rede for hvilke yderligere finansieringsmuligheder der findes til at fremskaffe kapital.
- Business Angels
- Venturekapital
- Crowdfunding
- Reward baseret crowdfunding
- Lånebaseret crowdfunding

4.1 Peter er i tvivl. Hvad syntes du? Skal Peter lave en forretningsplan eller fokusere på forretningsmodellen, og f.eks. bruge ”Business Model Canvas”?

4.2 I forhold til dit valg i besvarelse 4.1, skal du udarbejde en forretningsplan, ELLER en Business Model Canvas for Peters nye afdeling af Joe & The Juice
- Partnere
- Nøgleaktiviteter
- Værdifaktorer
- Kunderelationer
- Kundesegmenter
- Ressourcer
- Kanaler
- Kanaler
- Indtægter

4.3 Vurdér, og du synes Peter bør realisere sit ønske om forretningen.

Uddrag
Salgsprisen for en Sports Juice pr stk. er 24 kr. De variable enhedsomkostninger for en Sports Juice pr stk. udgør 16 kr.
Dækningsbidraget pr enhed udregnes ved at - de to tal. Dækningsbidraget er derfor = 8 kr.

Jeg vil derfra gerne undersøge hvor meget dækningsbidraget er på hele den forventede afsætning af 500 stk.

Sports juice Det gør jeg ved at x afsætningen med det dækningsbidrag jeg lige er kommet frem til pr. Enhed. Dækningsbidrag i alt er derfor = 8*5000 = 40.000. Så når joe and the Juice har solgt hele deres varer parti har de tjent40.000 kr.

---

Når virksomheden laver en opstilling af resultats budget, får de en opgørelse over deres forventninger til det kommende regnskabsår i virksomheden.

Det er en rigtig fornuftig ide at opstille et resultats budget, det sikrer nemlig virksomheden det økonomiske overblik, dette gælder både, før, undervejs og efter budgetårets periode.

Når virksomheden har lavet et resultats budget, er det meget nemmere for dem at følge op på afvigelserne og finde ud af hvilken grund der lægger til for afvigelserne.

Et resultats budget viser hvilke forventede omkostninger og indtægter virksomheden har og derved hvilket forventet resultat virksomheden har for den kommende periode.

Der kan være forskellige poster i et resultats budget og de indeholder enten omkostninger eller indtægter. Virksomhedens oftest eneste indtægt er salget af deres varer.

Det varesalg er salgsprisen for de varer som virksomheden sælger Det kaldes for virksomhedens omsætning. Omsætningen den indgår i resultatsbudget i den periode, hvor varen sælges.

Det er lige meget om de først modtager betaling på et senere tidspunkt, salgstidspunktet er det tidspunkt hvor varen bliver leveret til kunden.

Bruttoavancen er forskellen mellem virksomhedens omsætning og dens vareforbrug. Udover vareforbruget vil virksomheden også have andre omkostninger

det kan fx være øvrige kontante kapacitetsomkostninger som omfatter husleje, kontorartikler salgsfremmende omkostninger.

De kan også have personale omkostninger, afskrivninger og renteomkostninger som er det beløb som virksomheden i perioden skal penge tilbage for lån.

---

Peter Hansen er bosiddende i Ringsted, han har forhandlet med konceptet Joe and the juice om at åbne en afdeling i Ringsted. Peter har selv 300.000 som han kan bruge som kapital til ideen.

Jeg har for Peter opstillet nogen forudsætninger som jeg skal bruge til udarbejdelsen af etableringsbudgettet.

Peter kan leje et lokale midt i Ringsted by som kan bruges som Juicebar. Huslejen udgør 8200 kr. Pr måned.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu