Joe and the juice | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Værdikædeanalyse

SW

SMOK.

Værdikæden for Joe & the Juice

SW-modellen

SMOK

Kilder:

Uddrag
Værdikædeanalyse
Jeg vil Benytte mig af Værdikædeanalyse for at komme i dybden med Joe & the juice interne forhold og kernekompetencer.

Værdiklædeanalyse modellen er delt op i 4 forskellige bokse. Hver boks er en kategori af aktiviteter som foregår i virksomheden for at skabe værdig for kunden.

Her ser man processen Joe & the Juice går i gennem for at skabe værdi og hvilke processer som er Joe & the Juice Kernekompetencer.

SW
For at opsummere Joe & Juice kernekompetencer vil jeg kort komme ind omkring SW-modellen, som forklare hvilke styrker- og svagheder Joe & Juice har.

Under SW-modellen vil jeg komme ind på konkrete ting, som er Joe & Juice styrker og- svage som services-virksomheden ud fra billaget.

SMOK.
For at identificere Joe & Juice målgruppe vil jeg SMOK-modelle. SMOK- Modellen kan være med til at finde de segmenter, som er mest attraktive for Joe & Juice.

Dette gør den ved at undersøge parameter, som størrelse og vækst af segmenterne. Muligheden for kontakt, omkostninger og konkurrencen som er omkring the specifikke segment.

Dette vil alt sammen give et godt billede på hvilken målgruppe Joe & Juice har og hvordan processen for at ramme målgruppen foregå

Værdikæden for Joe & the Juice
Værdikæden består i sin grundform af fire led. De første led omhandler virksomhedens arbejde med sleve produktet. Dette omhandler produktet udvikling

modtagelse af råvare, diverse kontroller og eventuelt forskellige fremstillingsprocesser. Herefter kommer slag og markedsføring og til sidst servicen.

Servicen kunne eventuelt være garanti på dit produktkøb. Joe & the juice sælger fødevare og derfor forekommer denne form for service ikke. Joe & the Juice service er derimod kunden samlet oplevelse, som kan være med til at skabe værdi for dem.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu