Indholdsfortegnelse
1.1
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i JBS A/S.

1.2
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016/17 til 2018/19. Se spørgsmål 1.1.
- Nettoomsætning
- Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer mv.
- Andre eksterne omkostninger
- Personaleomkostninger
- Af og nedskrivninger
- Anlægsaktiver
- Varebeholdninger
- Tilgodehavende fra salg

1.3
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016/17 til 2018/19.

1.4
Analyser soliditet og likviditet for JBS A/S for årene 2016/17 til 2018/19.

1.4
Analyser soliditet og likviditet for JBS A/S for årene 2016/17 til 2018/19.

1.6
Diskuter, om JBS A/S bør forlænge aftalen med Cristiano Ronaldo.

2.1
Beregn de variable enhedsomkostninger for en fodboldtrøje fra AC Milan.

2.2
Beregn dækningsbidraget for en fodboldtrøje og dækningsbidraget for hele partiet.

2.3
Vurder, hvor mange fodboldtrøjer der skal sælges for, at omkostningerne til salgsmateriale på kr. 5.000 er dækket

2.4
Vurder, hvad salgsprisen på en fodboldtrøje mindst skal være for at opnå en dækningsgrad på 35 %.

3.1
Udarbejd et etableringsbudget for EXT SKATING pr. 1. juli 2021.

3.2
Udarbejd et finansieringsbudget for EXT SKATING pr. 1. juli 2021.

3.3
Vurder, hvilke andre informationer om virksomhedens økonomi banken har behov for.

4.1
Opstil balancen pr. 30.04.2021. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.2
Redegør for forskellen på anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

4.3
Forklar, hvorfor posten ”Periodeafgrænsningsposter” er med i balancen.

Uddrag
JBS havde i 2017/18 en omsætning på 317,3 millioner, hvor regnskabet året forinden viste en omsætning på 340,5 millioner.

Faldet i omsætningen bunder primært i at JBS i 2016 opkøbte virksomheden HB Textil i Kolding. JBS overtog en underskudsforretning samt 75 nye ansatte.

Derfor har JBS haft fokus på at rette op på underskuddet fremfor en høj omsætning. Dette har de blandt andet gjort ved at reducere HB Textils private label-produktion som var en af de områder der skabte mindst omsætning.

At skære ned på den del, hvor virksomheden ikke tjener penge, har været fokusområdet for JBS A/S.

Damekollektionen i samarbejde med Carmen Electra er også blevet skåret fra, da kollektionen ikke havde en tilfredsstillende indtjening.

Det væsentligste samarbejde JBS A/S har, er med fodboldstjernen Cristiano Ronaldo. Her har virksomheden skabt undertøjskollektionen CR7, der har udgjort 15% af omsætningen.

Partnerskabet blev forlænget endnu engang til 2020, og virksomheden tjener derfor fortsat på kollektionen og har ydermere planlagt en kommende nattøjskollektion fra mærket.

Da Cristiano Ronaldo for nyligt skiftede til den italienske fodboldklub Juventus, har dette skabt stor efterspørgsel på det italienske marked

hvilket har fået JBS til at indgå i et samarbejde med butikskæden Yamamay, der ejer 600 butikker i Italien.

JBS A/S har foretaget en række opkøb af virksomheder gennem årene, blandt andet i Danmark, Sverige, Norge og Litauen.

Da mode- og detailbranchen præges af hård konkurrence samt faldene priser, ønsker små virksomheder fortsat at blive opkøbt af JBS A/S.

I 2019 investerede JBL i et opkøb af den litauiske virksomhed Sparta, der lå i byen Vilnius.