Japansk økonomi | IØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Beregn på baggrund af bilag 1 den procentvise ændring i yen-kursen fra 2. april 2012 til 2. april 2014. Forklar betydningen for Japans udenrigshandel.

2. a. Forklar hvorfor den japanske regering ønsker at skabe øget inflation?

b. Forklar hvordan ”Abenomics” skal bidrage til at øge inflationsraten i Japan. Inddrag forskellige årsager til inflation.

3. Analyser på baggrund af bilag 2 den demografiske udvikling i Japan. Vurder hvilken betydning udviklingen vil få for Japans offentlige gæld.

4. Analyser med udgangspunkt i nøgletallene i bilag 3 årsagerne til den økonomiske vækst i Japan. Inddrag øvrige bilag i analysen.

5. Bilagene omhandler en række samfundsøkonomiske udfordringer. Vælg 2 væsentlige udfordringer og vurder hvordan de kan løses med instrumenter fra de økonomiske politikker.

Uddrag
Ud fra dette kan man da se at Japans valuta er svækket eftersom den er faldet fra 6,77 til 5,22, i forhold den danske krone.

Dette er også lig med at deres valuta er billigere over for den danske valuta. Har man en stærk valuta betyder det også at et lands konkurrenceevne forringes, fordi det så vil for andre lande vil blive dyrere at købe et lands varer.

Japans valuta er svækket, hvilket betyder at der er en forbedret konkurrenceevne, da det vil blive billigere for andre lande at handle vare i Japan.

Det fremgår i bilag 5, at den japanske yen er faldet med 16 procent i forhold til dollaren, og Japan vil være noget mere konkurrencedygtige på det internationale marked.

Japans svækket valuta vil have en positiv betydning for eksportering af varer til udlandet, dog vil det have negativ betydning i form af importering af varer

fordi det vil blive dyrere at købe råvarer i udlandet, og det betyder også at det vil forøge produktionsomkostningerne, udviklingen kommer således på baggrund af ændringer i forhold til mellem udbud og efterspørgsel.

---

Japan har haft en del deflation. Deflation er priser der falder, som medfører fald i forbruget, fordi man som forbruger venter på en bedre pris.

Deflation medføre fald i investeringer og gæld vil være svært at betale tilbage, fordi gældens værdi hermed vokser når priserne falder.

Den måde Japan griber deflation an er at man prøver at ændre og gå imod inflation i stedet. Inflation er når samfundets priser stiger over flere år, hvilket medfører en forringet købekraft og et fald i valutaens værdi.

Har man høj og længerevarenden inflation er man nødsaget til at øge pengemængden i samfundet.

Det bliver man nødt til fordi, stigende priser og uændret pengemængde er lig med et fald i likviditeten, som er den mængde penge samfundet har til rådighed.

Japan ønsker hovedsageligt at for atter få et spark i efterspørgslen, og dermed forbruget så vil stige og Japan vil få vækst. Det skal meget gerne ligge på 2-3 procent om året.

Hvis Japan har den øgede efterspørgsel kan det dermed også gøre at udbuddet så ikke kan følge med. Det vil skabe prisstigninger hvis forbrugeren begynder at forbruge igen.

Udover de nævnte ting så kan en virksomhed få solgt sine varer til en højere pris. Så efterspørgsel stiger → øget forbrug → øget produktion → øget arbejdskraft .

Produktion vil blive øget grundet det øget forbrug og dermed skal der produceres mere. Dette vil også resultere i en øget efterspørgsel for arbejdskraft.

Øget arbejdskraft presser priserne op fordi lønninger bliver presset op. Hvis efterspørgslen bliver for stor så bruger man udtrykket demand pull-inflation.

Realværdien falder når priserne stiger. Og det medfører at man som virksomhed sandsynligvis investere en masse fordi ting bliver mere værd og gæld vil blive nemmere at betale.

Man vil gerne i Japan have økonomisk vækst, for at holde beskæftigelsen oppe, vil den økonomiske vækst være inflation.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu