Jan Gintberg efter 10.000 kilometer i en elbil Vi… | Analyse

Indledning
”Den 25. januar 2020 udgav Politiken et debatindlæg af Jan Gintberg med titlen ”Jan Gintberg efter 10.000 kilometer i en elbil: Vi kommer alle til at lide en pinefuld død”.

Han ytrer her sin mening omkring e-infrastrukturen. Han går i dybden med de problemer, han oplever i dagens Danmark.

Blandt andet i forhold til antallet af ladestandere og deres til tider dårlige virkning. Han udtrykker også sin utilfreds overfor bilmærkerne som ikke er ærlige i forhold til

hvor langt deres el-biler kan køre på en opladning. Jan Gintberg bygger desuden sin viden på egne oplevelser somel-bilejer.

Gintberg har fået sit debatindlægtrykt i Politiken, hvilket ikke må siges at være tilfældigt, da Politikens læsere ofte er kendetegnet vedat være veluddannede mennesker med en høj løn.

Yderligere befinder de sig i det grønne moderne segment, som er det segment, der lægger stor vægt på klimaet og bæredygtighed samt den grønne omstilling.

Jan Gintberg lægger også op til debat i form af sine synsvinkler på emnet, og de forskellige problemstillinger han fremfører.

Uddrag
Jan Gintberg formår også at inddrage virksomheder, hvilket er med til at bevise, det han fortæller og skriver, er sandt.

Virksomhederne han nævner, er Clever, Ionity og E.ON, som alle har det tilfældes at de laver opladestandere rundt omkring i Danmark.

Her lægger han specielt vægt på at Clever og E.ON har formået at indgå et samarbejde, hvor de sammen opstiller ladestandere som man både kan anvende ved brug af et abonnement hos Clever og E.ON.

Jan Gintbergs undren går på, at begge virksomheder stadig har ladestandere, hvor man kun kan oplade igennem deres abonnement og ikke den anden virksomheds abonnement.:

”Clever har visse steder lavet et samarbejde med firmaet E.ON om at opstille nogle standere, som begge virksomheders abonnementer skal kunne lade fra.

E.ON har samtidig sine egne standere med eget abonnement, som os fra Clever ikke må lade fra” (s.2 l. 179-184). Begge disse citater bruger Jan Gintberg som belæg

for at el-biler slet ikke er lige så effektivt, og ikke lever op til el-bilers enorme potentiale. Yderligere bliver det brugt som rygdækning

da disse virksomheder bliver set som ekspertkilder indenfor området for el-biler og opladestandere.

Dette er også med til at skabe en større troværdighed for artiklen, da eksperter er fagligt dygtige indenfor deres område.

For at gøre hans meninger endnu tydeligere benytter Jan Gintberg sig af styrkemarkører, et eksempel på følgende kunne være.:

”Som ny e-billist finder du meget hurtigt ud af, at alle ladestandere med en effekt under 50 kW er fuldstændig uinteressante for mennesker, der befinder sig i trafikken med målet om at nå fra A til B den samme dag.

” (s.2 l.163-169). Alle de understregede ord er her styrkemarkører for hans påstand. Dette er med til at forstærke påstanden for Jan Gintberg

og læseren får en større troværdighed for at ladestandere med en effekt under 50kW er fuldstændig ligegyldige.

Det mest dominerende sproglige virkemiddel i debatindlægget er metaforer. En metafor som Jan Gintberg gør brug af kunne være:

”Om muligt vil de forsøge at sælge dig et stykke toastbrød på fire hjul” (s.2 l. 97-98). En metafor er et sprogligt udtryk, som ikke skal forstås bogstavligt, men mere i overført betydning.

I følgende citat, karakteriserer Jan Gintberg Audis el-bil som værende noget negativt og dårligt i Jan Gintbergs opfattelse.

Han gør også brug af en simpel hverdagsmetafor, hvor han siger således: ”Så lad mig udnytte tiden bedst muligt og prøve at skitsere problemet”

(s. 2 l. 118-119). Dette er en hverdagsmetafor da man ikke kan udnytte tiden på den måde, men betyder overført betydning, at man udnytter den tid man har fornuftig og ikke spilder den.

Yderligere kan man ikke skitsere et problem, men betyder bare at man gør rede for et problem man står overfor.

Jan Gintberg gør også brug af ironi igennem sit debatindlæg: ”Sådan er virkeligheden desværre i Opladelandet Danmark

der flyder med mælk og vindenergi” (s. 3 l. 212-214). Ironien opstår i, at han kalder Danmark for ”Opladelandet”.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu