Jan Gintberg efter 10.000 kilometer i elbil | Analyse af debatinlæg

Indledning
Danmark er i 2021 er præget af en lyst, et ønske om at medvirke til en grønnere klode. Til at være en del af den grønne omstilling, der skal sikre at fremtidens generationer får et godt liv. Køb en elbil.

Køb grønnere mad. Køb bæredygtigt tøj. Sorter dit affald. Lav en drastisk ændring i dine vaner. Alle disse små råd, er essentielle for at den almindelige dansker får en følelse af at de gør en reel forskel.

Men er det for komplekst og besværligt, hvis man virkelig ønsker at bidrage til et positivt CO2-regnskab, ved eksempelvis at købe en elbil?

Den overbevisning har Jan Gintberg, som er tv-vært, komiker og elbilejer. I debatindlægget ”Jan Gintberg efter 10.000 kilometer i elbil:

Vi kommer alle til at lide en pinefuld død”, der blev bragt i Politiken, den 25. januar 2020, beskriver han hvilke komplikationer han har oplevet, efter at have erhvervet sig den populære elbil.

Alt fra lav rækkevidde, til defekte lade stationer, forhindrer ham i at nyde at han valgte en elbil, fremfor en fossildreven. Han påstår at markedet er præget af mange aktører, der ikke arbejder sammen, og derfor besværliggør den grønne omstilling.

Uddrag
Hovedpåstanden i debatindlægget er ”vi har absolut ingen infrastruktur for elbiler i Danmark”3, belægget til hans påstand findes i hans egne personlige oplevelser, ”rystende besværligt at holde en elbil kørende under de ladeforhold i Danmark.”4

Hjemlen kan heraf udledes til at være at han som elbilejer, har stor erfaring med ladeforholdende.

Der anvendes rygdækning, hvilket er indforstået idet han har lang erfaring med brugen af elbiler. Jan Gintberg anvender i høj grad styrkemarkører, for at understrege hvor meget han står inde for hans påstand, eksempelvis ”finder du meget hurtigt ud af.”5

Den anden hovedpåstand i debatindlægget er at ”der er brug for krav om standarder, ensartethed, massiv udbygning og roamingmuligheder i oplademarkedet”6.

Belægget for denne påstand er en bred vifte af personlige oplevelser, f.eks. ”du ikke umiddelbart kan købe strøm hos de andre uden en aftale.”7

Hjemlen kan altså udledes til at være at der som elbilejer, opstår et utal af situationer, hvor de enten ikke kan anvende den lade station du ønsker, fordi du ikke har abonnement hos den pågældende udbyder, den er optaget, eller den tager for lang tid.

Her fungerer hans egne oplevelser også som rygdækning. Her anvendes også gendrivelse, idet der nævnes konkrete udbydere, hvilket er med til at imødegå eventuel kritik.

Han beskriver også hvordan ”ingen ønsker den grønne omstilling mere end jeg”8, hvilket også er en gendrivelse, idet han imødegår eventuelt kritik, om at han siger dette, fordi han ikke ønsker den grønne omstilling.

De to hovedpåstande danner grundlag for hans overordnede synspunkt, hvilket bliver suppleret af en underpåstand, ”Den pragmatiske sandhed ligger tættere på 260 km”9, hvor han bruger erfaringen med sin egen bil som belæg for påstanden. Hjemlen er altså at hans elbils rækkevidde ikke er tæt på det markedsførte, ud fra personlig erfaring.

Styrkemarkøren for denne påstand er ”kan man sikkert opnå i en vindtunnel i Hannover med fuldt vakuum og en nøgen fuldbarberet ingeniør bag rattet”10, hvilket afspejler hvor meget han tror på påstanden.

Det lave stilleje og det passiv-aggressive ordvalg, afspejler også frustrationen der lægger bag påstanden. Igennem brugen af rygdækning, styrkemarkører og gendrivelse, styrkes argumentationen, og den fremstår dermed stærkere overfor modtageren.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu