Indledning
”Og der er gået sport i at kræve flere penge og ydelser, så snart livet ikke er en dans på roser” så- dan lyder det i blogindlægget ”Ja - Danmark er et land med fattigdom og armod” skrevet af Alex Vanopslagh på Jyllands-Posten d. 6. September 2019.

I blogindlægget ytrer Alex Vanopslagh sig negativt til socialpolitikken, idet velfærdsstatens mange ydelser har den modsatte effekt at skabe mere social armod blandt befolkningen.

Socialsystemet er så stort og omfattende, at det resulte- rer i, at der ikke længere lægges vægt på at klare sig selv og tage ansvar men tværtimod at over- lade ansvaret til staten.

Uddrag
Tekstens genre er en holdningsblog, da den er kendetegnet ved at have subjektive holdninger og meninger.

Dette ses ved, at afsenderen Alex Vanopslagh viser hans holdning i forhold til socialpoli- tikken i Danmark ”Men det er saftsuseme tydeligt, at den social demokratiske velfærdsstat med skyhøje sociale ydelser ikke er løsningen”.

Her kan man se brugen af negativt ladende ord i forbindelse med ”saftsusme” og ”skyhøje”, hvilket signalerer, at han er stor modstander af den måde, politikken er skruet sammen på. Afsenderen Alex Vanopslagh holdning i forhold til politik er præ- get af, at han er leder for liberal alliance.

Hans position som leder for liberal alliance gør ham til en autoritet, da han har en høj status og viden på området, hvilket skaber en form for etos for modta- geren.

I forhold til situationen med regeringen og de røde partiers beslutning om at give flere penge til familier på kontanthjælp, prøver han at fremvise sin holdning ved at overbevise modta- geren om, at der er noget grundlæggende forkert i socialpolitikken.

Da socialpolitikken resulterer i, at flere ikke tager ansvar for sig selv, og hvor velfærdsstatens ydelser er så omfattende, at folk me- ner, det er statens skyld, når ikke alt går som en dans på roser.

Blogindlægget er udgivet af Jyllands-Posten. Læserne er primært i alderen 45-69 år, idet der på Jyllands-Posten lægges vægt på politik, økonomi og samfundsøkonomi.

Målgruppen er i besiddelse af en højere indkomst sammenlignet med befolkningen, hvilket kan resultere i et liberalt politisk synspunkt på samfundsøkonomiske problematikker.