Iværksætteri | Noter | Over 30 sider

Indholdsfortegnelse
Iværksætteri
- Drivkræfter:
- Rammevilkår:
- Virksomhederne:
- Omgivende institutioner:
- Markeder:
- Interne interessenter:
- Eksterne interessenter:
- Virksomhedernes omverden (side 18).
- Globaliseringspres:
- Teknologipres:
- Kompetencepres:
- Værdipræget pres på interessenterne:
- Profit- og effektivitetspres:
- Pres på ledelsessystemet:
- 3 fordele ved Vidensøkonomi:
- 3 ulemper ved Vidensøkonomi:
- Overvej fordele og ulemper ved at nogle medarbejder mener man skal skifte arbejdsplads hver 5. år – kompetencer og kvalifikationer (disse skal defineres og anvendes i ovenstående svar).
- Ulemper ved ofte at skifte arbejdsplads:
- Fordele ved ofte at skifte arbejdsplads:
- Hvad vil forfatteren sig i 1. afsnit side 23 (1/3 spalte)?
- S. 22 øverst ses de generelle forandringstendenser og s. 21 ses kernekompetencer i videnssamfundet. I skal overveje hvilke kompetencer, der skal udvikles fra s. 21 for at varetage de forandringstendenser der gives s. 22.
- Outsourcing:
- Arbejdsdeling, teknologiudvikling og konkurrencefordele (side 37).
- Teknologiudvikling (side 40).
- Virksomhedens forretningsidé, mål og strategi (side 48).
- Forretningens idé og grundlag:
- Mål:
- Hvordan når vi vores mål?
- Praksis:
- Etablering af virksomheden (side 52).
- Forretningsplan:
- Grunde til at udarbejde en forretningsplan:
- Iværksættertyper (side 54).
- Den højteknologiske iværksættertype:
- Opfinderiværksættertypen:
- Håndværkiværksættertypen:
- Forretningsmanden:
- Udbryderkongen:
- Kælderiværksættertypen (kaldes også hobbyiværksættertypen):
- Virksomhedsformer (side 56).

Markeder og brancher samt strategi
- Fra moler til mikrobryggeri
- Hvad er det for en type virksomhed?
- Hvilken ide har virksomheden? – holder den? Begrund.
- Hvem er virksomhedens interessenter?
- Hvilket marked opereres der på? Hvilken konkurrenceform?
- Hvilken strategi – Porters kører de?
- Hvordan er prisen på produktet, hvad er med til at bestemme denne?
- Hvordan ligger denne virksomhed i Bostonmatrixen (side 85)? hvordan passer det med indtjeningen?
- Lille tysk firma forrest i el-kapløb
- Hvilket marked opereres der på? Hvilken konkurrenceform?
- Lav en skitse over deres omkostninger til produktion af dette produkt over de sidste to år (FO og VO)
- Hvilke forcer har Mennekes i forhold til konkurrenterne – uddyb.
- Placer dette produkt i Boston og kommenter.
- Vurder konkurrenceforholdene på dette marked om 10 år.
- Marked og branche (side 68).
- Konkurrenceformer (side 71-74).
- Homogene produkter:
- Differentierede produkter:
- Markeder med fuldkommen konkurrence (utopisk):
- Markeder med monopoler:
- Markeder med monopolistisk konkurrence:
- Markeder med oligopol:
- Udbud, efterspørgsel og markedspris (side 75).
- Markedspris:
- Omkostninger:
- Kapacitetsomkostninger:
- Variable omkostninger / produktionsomkostning:
- Strategi (side 80).
- Omkostningsdominans:
- Differentiering:
- Fokus:
- Horisontal:
- Vertikal:
- Carlsberg - artikel
- Omkostninger (side 207-209).

Regnskab, financiering og investering (aktier)
- Handel med værdipapirer på fondsbørsen (side 92)
- Aktiers værdi og nøgletal (side 99-100).
- Aktiers konjunkturer
- Obligationer
- Investor:
- Spørgsmål til dokumenterne fra Nykredit Invest
1. Opstil forskellige investeringsmuligheder op efter risiko.
2. Overvej hvad de forskellige investeringsmuligheder kan være følsomme overfor.
3. Hvilke faktorer skal man se på, når man vil investere.
4. Hvilke anbefalinger gives der til hvad man skal investere i, hvis man udelukkende vil investere i aktier?
5. Hvad er en gearing – forklar.
6. Hvad får I ud af investeringsværktøjerne side 09 i artiklen om Farvelade?
7. Overvej hvilke brancher/virksomheder, som er meget konjukturfølsomme og hvilke som er meget lidt konjukturfølsomme og sæt dem ind i figur 2 side 09 i artiklen om Farvelade, der (på hvilke tidspunkter) hvor de er smartest at investere i.
- Regnskaber (side 210)
- Årsberetning/årsrapport skal bestå af:
- Balancen
- Aktiver:
- Passiver:
- Spørgsmål til balancen:
- Afkastgrad
- Egenkapitalens forrentning (EK)
- Overskudsgrad
- Soliditetsgrad
- ARLA:
- Likviditet (side 218)
- Regnskabsanalyse (side 222)
- Rentabiliteten:
- Økonomistyring (side 229-232)
- Diskuter i gruppen hvad der menes med afsnit 2 spalte 1 s. 230.
- Nævn andre fordele/ulemper ved erfaringsbaseret gevinst.
- Stordrift: Kan det altid betale sig at øge kapaciteten? Begrund.
- Hvilken/hvilke virksomheder kender I, som laver forskellige produkter på samme kapacitet? Brug gerne nettet.
- Find mindst to eksempler på danske virksomheder, der har divisioneret deres virksomhed.
- Find på nettet eksempler på hvad der sker med en virksomhed, når de må offentliggøre at budgettet ikke holder.
- Gennemgå/genopfrisk LEAN.
- Kender I til virksomheder som benytter LEAN.
- Vurder hvilke typer virksomheder, der har mest brug for Just in time princippet/ lagerstyring Kom med eksempler på virksomheder, som benytter sig af en eller flere af disse metoder.
- Tjek lige ISO (kvalitetskontrol) på nettet.

Ledelse og organisation
- Ledelse (side 139).
- Ledelsesmæssige forandringer:
- Ledelsesteori:
- Motivation og menneskeopfattelser:
- Den rationelt-økonomiske menneskeopfattelse
- Opfattelsen af det sociale menneske:
- Opfattelsen af det selvrealiserende menneske:
- Opfattelsen af det komplekse menneske:
- Pygmalioneffekten:
- McGregor’s ledelsesformer:
- Autoritær leder
- Demokratisk leder:
- Laizzes faire (at lade gøre):
- Laizzes faire (at lade gøre):
- Rekruttering af ledere med brug af personlighedstest (figur 32 side 147):
- Organisation (side 151).
- Centraliseret opbygning:
- Decentraliseret opbygning:
- Mekaniske organisationsformer:
- Horisontal arbejdsdeling:
- Vertikal arbejdsdeling:
- Organiske organisationsformer:
- Matrixformen:
- Netværk:
- Distancearbejde:
- Valg af organisationsform.
- Leavitt’s organisationsanalysemodel (figur 43 side 158).
- Virksomhedskultur:
- Organisation og virksomhedskultur (side 167).
- Mintebergs fem organisationsformer (side 169 figur 47):
- Nationale kulturtræk ifølge Hofstede (side 170 figur 48):

Markedsføring
- Markedsføringsprojekt: Økologisk sports-BH
- Segmentering:
- Markedsføring (side 180).
- Forskellige syn på leverandør-kunde-forholdet:
- Købebeslutninger:
- Markedssegmentering efter købsmotiver:
- Marketingmixet side 187.
- Produktet:
- Pris:
- Distribution:
- Forbrugeradfærd og reklame (side 194).
- Forbrugeradfærd:
- Reklame:
- Markedsanalyser (side 197).

Uddrag
En virksomhed skal have en idé og en mål med det produkt de står for. Det skal adskille sig fra eventuelle konkurrenters produkter på den ene eller anden måde (f.eks. bedre kvalitet eller billigere).

Ligeledes skal man kigge på markedet; hvad bliver der efterspurgt og i hvor høj en grad?

---

Mange købere og sælgere således at ingen køber eller sælger alene har magt til at bestemme markedsprisen.

Varerne eller ydelser er homogene, og det er derfor ligegyldigt hvilken udbyder man køber fra.

Ressourcerne (f.eks. arbejdskraften) er fuldstændig mobile, så der ikke er nogen transportomkostninger, og der ikke er nogen udbydere, der bliver foretrukket grunde et nærforhold til køberen.

Forekommer derfor heller ikke barrierer på markedet (som f.eks. patenter der begrænser antallet af udbydere på markedet).

---

Fysiske behov er det første mennesket tænker på (f.eks. sult, tørst, et sted at bo osv.). Herefter kommer tryghedsbehov (føle sig sikker) og sociale behov (kontakten med andre mennesker).

Egoistiske behov handler om at få anerkendelse og have status i en gruppe – at være noget! Og til sidst kommer behovet for at udvikle sig og realisere sine drømme.

Maslows behovspyramide kan være god til at skelne mellem hvilke behov der er vigtigst – det kan dog være meget forskelligt fra individ til individ.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu