Ionbalancen i cellerne | Analyse

Indholdsfortegnelse
Ionbalancen i cellerne
- Hvordan opretholder cellerne under normale omstændigheder den rette koncentration af Na+ og K+?
- Giv ud fra resultaterne af forsøget en mulig forklaring på ouabains virkning på cellerne.

Alkohol og cellemembraner
- Inddrag figur1 i en kort beskrivelse af cellemembraners opbygning og transportproteiners funktion.
- Hvilken betydning kan det have for nerveceller, at transporten over membranen påvirkes?
- Giv forslag til forklaring af fodboldspillernes præstationer dagen efter alkoholindtagelsen.

Uddrag
I nervecellers membranen sidder der en Na+-pumpe samt en K+-pumpe disse pumper sørger for at koncentrationen af Na+ og K+ opretholdes.

Pumperne udfører altså hele tiden aktiv transport. Aktiv transport fungerer ved aktivt at transporterer stoffer fra en lav koncentration mod en høj koncentration altså modsat diffusion.

Transporten kræver energi, Na+-pumpen og K+-pumpen benytter sig af ATP. Ved spaltning af et ATP-molekyle flyttes 3 Na+-ioner ud af cellen og 2 K+-ioner ind i cellen.

---

Figurerne viser koncentrationen af ioner i røde blodlegemer. I figur 1A er der glukose til stede i modsætning til figur 1B hvor der ikke er glukose til stede.

Som beskrevet tidligere sørger Na+ og K+ pumperne for at pumpe K+ ind i cellen og Na+ ud af cellen ved brug af ATP.

Dette betyder altså at koncentrationen af K+ skal være høj inde i cellen. Figur 1A viser at når der er glukose til stede er koncentrationen af K+ 155 hvor i mod der i figur 1B kun er en koncentration på 15, dette skyldes den manglende glukose.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu