IØ | Noter

Indholdsfortegnelse
IØ prøve – skriv relevante stikord
1) Nævn de samfundsøkonomiske mål
2) Nævn de 4 økonomiske sektorer, som skaber efterspørgsel i den danske samfundsøkonomi
3) Hvilke faktorer påvirker renteniveauet i Danmark?
1. Inflationen
2. Det udenlandske renteniveau
3. Tilliden til den danske krone
4. Tilliden til de danske statsfinanser
4) Forklar kort hvad menes der med begrebet forbrugskvote?
5) Opstil formlen for forsyningsbalancen
6) Nævn forskellige arbejdsløshedsformer
7) Forklar kort forskellige årsager til inflation
8) Redegør kort for stram finanspolitik, herunder bl.a. finanspolitiske instrumenter, multiplikatorer og direkte/indirekte virkning?
9) Forklar hvad inflationær crowding-out betyder.
10) Redegør for stram pengepolitik og hvilke virkninger har det?
11) Diskuter kort Danmarks muligheder for at føre selvstændig pengepolitik.
12) Redegør for hvilke økonomiske virkninger en devaluering har
13) Redegør kort for betalingsbalancen, herunder de løbende poster og udlandsgælden
14) Hvad menes der med begrebet disponibel realindkomst
15) Hvad siger Gini-koefficienten noget om?
16) Hvad er flexicurity-modellen?
17) Hvad menes der med begrebet produktivitet
18) Nævn hvilke økonomiske politikker der findes, og argumenter for, hvilke vi (Danmark) har størst mulighed for at tage i anvendelse med henblik på at skabe vækst på henholdsvis kort og lang sigt
19) Nævn forskellige former for erhvervspolitik
20) Redegør kort for arbejdsmarkedspolitik, herunder forklar hvordan man kan føre arbejdsmarkedspolitik (arbejdsmarkedspolitiske instrumenter)
21) Forklar kort hvad forstår vi ved flaskehalsproblemer? Og forklar hvorledes flaskehalsproblemer kan mindskes.
22) Hvad betyder begrebet finanseffekt?
23) Forklar kort følgende begreber:
- Appreciering / Depreciering:
- Automatiske stabilisatorer:
- Deflation:
- Effektiv kronekurs:
- Konkurrenceevne:
- Globalisering:

Uddrag
1) Nævn de samfundsøkonomiske mål
• Fuld beskæftigelse
• Ligevægt på betalingsbalancen
• Økonomisk vækst
• Stabile priser
• Udligning af sociale forskelle
• Hensyn til miljøet

2) Nævn de 4 økonomiske sektorer, som skaber efterspørgsel i den danske samfundsøkonomi
• Udland
• Virksomheder
• Offentlig sektor
• Husholdninger

3) Hvilke faktorer påvirker renteniveauet i Danmark?
1. Inflationen
Høj inflation = høj rente
Lav inflation = lav rente

2. Det udenlandske renteniveau
Et rentefald i euroområdet betyder altså, at det danske renteniveau hives med ned. Omvendt vil en stigning i det udenlandske renteniveau få den danske rente til at stige.

3. Tilliden til den danske krone
Rentespændet afhænger altså af udlandets tillid til kronen. Jo større tillid til kronen, jo lavere er rentespændet.

Hvis regeringen herhjemme kan skabe øget tillid til kronen, ja så kan renteniveauet herhjemme altså falde.

4. Tilliden til de danske statsfinanser
Udenlandsk mistillid til de danske statsfinanser vil medføre en højere rente.
Udenlandsk tillid til de danske statsfinanser vil medføre lavere rente.

4) Forklar kort hvad menes der med begrebet forbrugskvote?
Den marginale forbrugskvote viser, hvor stor en del af ekstra tjente penge, som går til forbrug.

Forbugskvote handler også om de forandringer, der sker i husholdningens konsum som del af en ændring i den indkomst, man har adgang til.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu