Interne og eksterne forhold | Active Sportswear | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Active Sportswear de senere år.

Interne forhold:

Eksterne forhold:

1.2
Vurder, hvilke interne og eksterne forhold der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2014 til 2016.
- Indekstal for indtjening
- Indekstal for kapitaltilpasning

1.3
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2014 til 2016.

1.4
Forklar, hvorfor afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er faldet fra 2014 til 2016.

1.5
Vurder, hvordan den mistede distributionsret på New Balance i Skandinavien kan forventes at påvirke virksomhedens forretningsmodel.

Uddrag
Virksomhedens personale omkostninger er steget med 10 % i perioden. Det fremgår af artiklen ”Sportsfirma satser på egne mærker” at, omsætningen siden 2013 er steget hos virksomheden da de bl.a. oplever en fin efterspørgsel i ind-og udland.

Dette betyder at virksomheden har skullet producere mere, og når virksomheden producerer mere, har de også måtte ansætte flere medarbejdere, hvilket forklarer stigning i personaleomkostningerne.

En anden grund som kan forklare stigningen i personaleomkostningerne, er at de også har ansat mere personale i forbindelse med transformationen.

Virksomhedens af- og nedskrivningerne er faldet med 11 % i perioden. Det fremgår af ledelsesberetningen at i en del af New Balance’s globale strategi, er der indgået en aftale om, at New Balance erhverver salgsdistributionsaktiviteterne, som indebærer en aktivitetsnedgang for selskabet, men samtidig en væsentlig forbedring af virksomhedens balance og soliditet.

Dette betyder, at af- og nedskrivningerne falder. En anden grund til at virksomhedens af- og nedskrivninger er faldet, kan være i forbindelse med transformationen, fordi de ikke har købt nye aktiver.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu