Indholdsfortegnelse
Problemstilling
Problemformulering
Resume
Redegørelse
Analyse
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Ifølge PWC The World rapporten er Bangladesh, Vietnam og Indien estimeret til at være verdens hurtigste voksende lande til 2050, baseret på landets BNP.

Bangladesh har dog nogle begrænser som er værd at nævne, deres begrænsninger er at de ikke har tilstrækkelig med energiproduktion i landet, og det er altså blevet estimeret at Bangladesh økonomi kunne vokse yderligere 2% om året, hvis de ikke havde tilstrækkelig med energiressourcer.

Selv med Bangladesh begrænsninger har de altså en BNP på $288,42B og er estimeret til at have en BNP på $499,31B i 2024, ifølge statista.

For lige at sammenligne Kina og Bangladesh eksport med henblik på tekstilindustrien, så har Kinas eksport en værdi af $2.41T, derved udgør Kinas eksport af tekstilvarer kun $239B, hvilket er omkring 6 gange så meget som Bangladesh totale eksport, Bangladesh eksport af tekstilvarer udgør $35.8b af deres totale eksport, hvilket er en meget større procentdel i forhold til Kina.

Så for at komme lidt tilbage til arbejdernes løn i Bangladesh og henholdsvis Kina så er 2.148 kr. men arbejderne i tekstilbranchen får kun 46% af levelønnen, men det er altså steget fra 36% i år 2011.

Og i Bangladesh er levelønnen altså kun 1.151 kr. men arbejderne får kun 21% af levelønnen, hvilket er steget fra 14% i 2011.

Der er altså forbedring ift. Til løn i begge lande, men i Kina kræver de dog stadig en højere løn end i Bangladesh, hvilket også er en af grundene til at flere fabrikker vælger at lokalisere sig Bangladesh frem for Kina.

For at komme ind på noget andet såsom Kinas og Bangladeshs primære og sekundære erhverv, så er Bangladesh primære erhverv Landbrug, ligeså vel som det er Kinas primære erhverv.
Bangladesh primære erhverv var som sagt landbrug, og det indebærer landbrug, gartneri, fiskeri, dambrug, skovbrug og andre lignende erhverv.

Bangladesh primære erhverv består af 40,15% Hvilket har været faldende siden 20082 (se bilag 1)

Hvis vi så tager og kigger på Kina og deres primære erhverv, som sagt også var landbrug, så udgør det 26,1% af landet3, dermed er Kinas landbrug faldet meget siden 2008, da det har været helt oppe på 39,6% (se bilag 2)