International økonomi A | Norsk økonomi

Opgavebeskrivelse
Opgave 1

1.1 Herunder ses beregninger for priselasticiteten for unges cigaret forbrug:

1.2 En drastisk afgift stigning på cigaretter i Danmark vil først og fremmeste påvirke de offentlige finanser.

1.3 Hvis der lægges en afgift på x antal kroner på en varer er det diagram b viser ændringen.

Opgave 2

2.1 I bilag 5 fremgår en tabel med makroøkonomiske tal for Norge. I tabellen kan man se, at væksten i Norges BNP (bruttonationalt produkt) forventes at stige med 1,4% i år 2018.

2.2 Ud far analysen af Norges forsyningsbalance var der i Norge i 2018 en smule lavkonjunktur med en vækst i BNP på 1,4%, men er steget siden.

Opgave 3

Notat fra Nationalbanken til den norske regering:

Uddrag
I år 2018 er Norges vækst i BNP altså under 2,0%, og dermed betegnes dette som lavkonjunktur men stadig stabil vækst.

Når man stiller tallene for BNP op, er det i en forsyningsbalance. Her skelnes der mellem tre forskellige typer varer:

Forbrug, investeringer og eksport. Disse tre varetyper ses også på Norges forsyningsbalance i bilag 5.

Når der tales om forbrug på forsyningsbalancen opdeles dette i privat- og offentligt forbrug. Væksten i Norges privatforbrug var i 2018 2,0%, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end 2017.

For at forklare årsagen til dette fald, skal vi se nærmere på multiplikatorvirkningen. Hvis efterspørgslen stiger/falder vil det påvirke en masse andre faktorer i landet.

En ændring i efterspørgslen påvirker blandt andet produktion, indkomst og dermed også forbruget, da befolkningen enten får flere eller færre penge mellem hænderne.

Faldet i privatforbruget kan skyldes at væksten i forbrugerpriserne steg med 0,8 procentpoint i 2018. Reallønnen vil altså falde for de beskæftigede, og kan derfor forbruge mindre end førhen.

Dette ændres dog årene efter, da lønudviklingen går langt hurtigere end forbrugerpriserne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu