International Økonomi A | Norsk Økonomi Opgave

Indledning
Ud fra ovenstående beregninger var priselasticiteten i perioden 1990-2004 var 1,515 og i perioden 2004-2018 var priselasticiteten -1,479. Mængden af antal solgte cigaretter faldt fra 720 millioner til 90 millioner fra 1990-2018. Mængden er altså faldet 8 gange.

Cigaretpriserne blev i samme periode fordoblet. Ved en fordobling i priserne på cigaretter falder mængden af solgte cigaretter med 800%, hvilket er en voldsom markedsreaktion.

Uddrag
Når der tales om forbrug på forsyningsbalancen opdeles dette i privat- og offentligt forbrug. Væksten i Norges privatforbrug var i 2018 2,0%, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end 2017.

For at forklare årsagen til dette fald, skal vi se nærmere på multiplikatorvirkningen. Hvis efterspørgslen stiger/falder vil det påvirke en masse andre faktorer i landet.

En ændring i efterspørgslen påvirker blandt andet produktion, indkomst og dermed også forbruget, da befolkningen enten får flere eller færre penge mellem hænderne.

Faldet i privatforbruget kan skyldes at væksten i forbrugerpriserne steg med 0,8 procentpoint i 2018. Reallønnen vil altså falde for de beskæftigede, og kan derfor forbruge mindre end førhen.

Dette ændres dog årene efter, da lønudviklingen går langt hurtigere end forbrugerpriserne. Efterspørgslen efter varer falder og forbruget falder. Dog er der også opvejninger i forhold til privatforbruget.

Væksten i arbejdsløsheden er faldet til 3,9% i 2018, hvilket giver forbrugerne flere penge mellem hænderne. Og lønningerne til de beskæftigede i Norge steg også i 2018.

Den stigende vækst i forbrugerpriserne må være årsagen til det faldende privatforbrug, trods stigningen i lønningerne og faldet i arbejdsløsheden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu