International Økonomi A | Dansk økonomi og import

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a. Beregn på baggrund af bilag 1 Danmarks import i 2010. Forklar om man på baggrund af tallene for import og eksport kan sige, om der er overskud eller underskud på betalingsbalancens løbende poster.
b. Redegør for udviklingen i opsparingskvoten i bilag 2. Forklar hvad figuren viser om forbruget i perioden. 

c. Forklar med udgangspunkt i bilag 3 hvordan de automatiske stabilisatorer påvirker den økonomiske vækst i Danmark 2006-2012.

Opgave 2
a. Analyser med udgangspunkt i bilagene hvordan efterspørgselssiden i forsyningsbalancen påvirker den økonomiske vækst i Danmark. 


Opgave 3
Vurder hvordan arbejdsmarkedspolitikken kan anvendes til at skabe økono- misk vækst. Inddrag bilag 10.

Uddrag
Arbejdsmarkedspolitik er politik omkring arbejdsmarked, hvordan myndighederne får det til at fungere med de mål man har.

I Danmark bruger vi modellen Flexicurity ved at øge sikkerheden ved jobskifte bliver lønmodtagerne mere villige til at tage job, der indebærer en høj risiko for afskedigelse.

Omvendt betyder den øgede fleksibilitet, at virksomhederne tør ansætte flere medarbejdere.

3F er en fagforening hvor både faglærte og ufaglærte kan være med i, 3F er primært for industri, byggeri og transport.

3F mener at den økonomiske politik mangler en vækstpakken altså nu og her, da der er en ubalancerne på arbejdsmarkedet, det gør at der er en mængde ufaglærte der risikerer at stå uden arbejde i mange år.

Derfor mener 3F at man i Danmark skal have et uddannelse løft, hvor de ufaglærte har mulighed får at få erhverskometencegivende uddannelse, som kan skabe en balance på det danske arbejdsmarked. Så den ikke ender at stå uden en privat økonomi.

Dansk Arbejdsgiverforening mener at det offelige har opbrugt deres midler, derved kan dagpengeperioden ikke udskydes som regeringen har forslået, da skatter ikke kan hæves mere og mere.

De mener også at Danmark har en stort konkurrenceeveneproblemda ubalancen er så stort på det danske arbejdsmarked det har været en forværring på hele 20% på 20 år.

Hvis det skal forbedres skal der kommer 155.000 mere på arbejdsmarked inde for en kort periode, det vil sige 20.000 mere end det regeringen mener, ved at få så mange som muligt på arbejdsmarked vil det give Danmark en skub i det rigtig retning både på arbejdsmarked og give Danmark en vækst på konkurrencmarked og i den danske økonomi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu