international økonomi | 10 i karakter

Indledning
"Opgaven er udarbejdet før udbruddet af Corona-krisen. I din besvarelse skal du tage udgangspunkt i de informationer og data, der fremgår af opgaven og de tilhørende bilag.

Du kan eventuelt inddrage din viden om Corona-krisen, men det er ikke et krav for korrekt opgavebesvarelse."

Opgavesættet består af 4 opgaver, der alle skal løses. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a. Af bilag 1 ses udviklingen i indregistrerede elbiler i Tyskland. Brug relevante beregninger til at vise udviklingen. Kommenter kort udviklingen.

b I bilag 2 angives, at Tyskland giver 30.000 kr. i tilskud til elbiler. Vis i et udbuds- og efterspørgselsdiagram hvordan tilskuddet påvirker prisdannelse på det tyske el- bilmarked.

c. Forklar hvilke fordele og ulemper der er for Tyskland ved subsidiering af bilindustrien.

Opgave 2
a. Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den økonomiske vækst i Tyskland i 2018.

b. Analyser med udgangspunkt i bilagene, hvilke udfordringer den tyske økonomi står over for.

Opgave 3
Diskuter med udgangspunkt i bilag 4 og 5 og dine analyser i opgave 2, hvordan den økonomiske situation i Tysklands kan forventes at påvirke dansk økonomi.

Opgave 4
Du skal som økonomisk rådgiver for den tyske regering vurdere konsekvenserne af en lempelig finanspolitik. Vurderingen skal tage udgangspunkt i udfordringerne fra opgave 2b og relevante andre bilag.

Uddrag
Ifølge bilag 3 lå den tyske økonomiske vækst i 2018 på 1,5% hvilket ikke helt er højkonjunktur, da væksten ikke er på mere end de 1,5-2,5%.

For at analysere den tyske økonomiske vækst på de 1,5% vil jeg benytter ovenstående forsyningsbalance.

Da det er væksten i økonomi vi skal finde (BNP), vil importen rykkes over på modsat side, så vi her finder betalingsbalancen (eksport-import)

---

Privatforbrugets vækst står altså for 65,52% af BNP-væksten. Denne udregning er derefter lavet for alle resterende poster også.

Ifølge bilag 3 kan vi se at den tyske økonomi har været i vækst fra år 2017 til år 2018. Investeringerne er vækstet med hele 3,2% hvorimod det offentlige forbrug er vækstet

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu