International økonomi | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Emne: Konjunkturvurdering
Opgave 1
a. Opstil forsyningsbalancen på baggrund af nøgletallene fra bilag 1.
b. Beregn på baggrund af forsyningsbalancetallene i bilag 1 de enkelte posters vægtning i procent af BNP

Opgave 2
a. Analyser på baggrund af alle bilag hvorledes konjunktursituationen ser ud for Danmark. Inddrag de samfundsøkonomiske mål i din analyse og kom ind på eventuelle målkonflikter

Opgave 3
a. Vurder og diskuter hvilke samfundsøkonomiske politikker der kan tages i anvendelse for at sikre en stabil økonomisk vækst i Danmark. Du skal som minimum komme omkring anvendelse af hhv. finanspolitikken og arbejdsmarkedspolitik. Hvilke udfordringer og muligheder skal anvendelse af økonomisk politik tage højde for?

Vismandsrapport: Pres på arbejdsmarkedet er sundt
- Bilag 3: Uddrag af anbefalinger fra Det økonomiske Råd. Rapport fra efterår 2019

Uddrag
Man kan se at eksporten er den som fylder mest den fylder 52,52% derfor bliver der også altid holdt øje med eksporten til udlandet. Det er vigtigt at vores eksport er høj så vi også tjener penge fra udlandet.

En af de andre poster der fylder meget, er privatforbruget og har derfor også en stor indflydelse på den samlede BNP og det er derfor der bliver sat stor fokus på det. Det er godt privatforbruget er højt da holder det økonomiske kredsløb i gang.

Privatforbruget er kun på 24,56 procent, hvilket blandt andet går til offentlige ydelser som lærer. Det offentligforbrug er et budget der bliver lagt og er næsten det samme hvert år.

---

Den økonomiske situation i Danmark ser god ud. Ifølge vismandsrapporten fra år 2018 ses det, at Danmark har en økonomisk vækst, er ca.

På 2%. Ifølge det samfundsøkonomiske mål, økonomisk vækst, der opfyldes ved en vækst på ca. 1%, ser tallet derfor meget positivt ud. Et land i højkonjunktur, defineres blandt andet med en økonomisk vækst på 2% eller derover.

Ifølge tallene fra vismandsrapporten ses det også, at beskæftigelsen er steget med 12000 personer, hvilket betyder, at beskæftigelsen er på 12000 personer over det skønnede strukturelle niveau.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu