Intego AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Indsæt jeres besvarelse af opgave 8.18

2. Find Intego A/S mission og vision og gengiv dem – kom ind på om der er sammenhæng herimellem

3. Find Intego A/S værdier, gengiv dem og diskuter deres værdier – hvad kan grunden være til, at det er de fire områder, de har bygget deres værdier op omkring.

4. Af nedenstående tabel fremgår der nogle regnskabstal. Du skal beregne indekstal over de 5 år for hhv. Omsætning, bruttoresultat og årets resultat

5. Beregn den årlige vækst i toplinjen, bundlinjen og antal medarbejder

6. Beregn til sidst den samlede vækst over de 5 år for hhv. toplinje, bundlinje og antal medarbejdere.

Uddrag
1. Indsæt jeres besvarelse af opgave 8.18

a. Jeg synes helt sikkert, at Intego lever op til SMART-målene. De lever ihvertfald op til kravene for SMART-mål, da det er nogle specifikke, målbare, ambitiøse, realistiske og tidsbestemte mål.

b. En virksomhed bør have operationelle mål, altså de skal være anvendelige. Det vil ikke give mening, at sætte mål som ikke kan lade sig gøre, og så ender man bare med at blive skuffet.

Det skal selvfølgelig heller ikke være for lette mål man sætter, da der skal være en udfordring. Der

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu