Indvielsen | Analyse | Schack von Staffeldt

Indledning
I romantikken oplevede mennesker en stor længsel efter en åndelig sammensmeltning med naturen, og at kunne føle sig fri og i harmoni med naturen.

I nutidens Danmark bruger mange mennesker også naturen til at føle sig fri og i harmoni eftersom, at vi efterhånden bruger store dele af vores liv på de sociale medier, og oftere bliver repræsenteret over for det guddommelige og ”perfekte liv”.

Derved kan man også finde sammenligninger i romantikken og nutidens Danmark, da mange mennesker i dag søger ”det perfekte liv” og længsels efter accept og frihed ligesom vi hører om i digtet.

Uddrag
I strofe et bliver vi præsenteret for jeg-fortælleren, som ser ned i havets dyb med stor længsel, hvilket viser, at jeg-fortælleren føler sig fanget.

Derefter bliver der i strofe to skabt harmoni, hvor jeg-fortælleren føler sig inspireret eftersom, at en gudinde bringer ham en harpe samt et kys.

I strofe tre smelter jeg-personen sammen med naturen, og han får en følelse af, at alt er levende, guddommeligt og forbundet med hinanden.

I fjerde og sidste strofe kulminerer jeg-fortællerens følelse af inspiration og hans positivitet, da han fastslår, at jorden er et fængsel for ham.

Jeg-fortælleren føler nu, at han først kan føle ro, når han drager himlene ned. Der sker kontraster i digtet ved, at Schack von Staffeldt bruger ordet ”Da” (strofe 3, linjevers 1) samt ordet ”Dog” (strofe 3, linjevers 1), hvilket hentyder til, at han ikke længere føler, at der er en sammensmeltning imellem ham og naturen.

Derudover har digteren også brugt ordet ”Alt” (strofe 3, linjevers 5 og 6) for at skabe en sammensmeltning, samt at han føler, at han er en del af naturen.

Det er også i strofe 3 at klimaks opstår, da jeg-fortælleren længes efter noget, som han ikke har eller kan få.

Det lyriske-jegs sindsstemning ændres mange gange fra strofe 1 til strofe 4. I strofe 1 føler-jeg-fortælleren som tidligere nævnt længsel, hvilket kan ses på dette citat ”Og saae med Længsel i Dybet ned”.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu