Problemformulering
Hvordan var forholdene for de fattige i Danmark i perioden ca. 1849 -

Indledning
Socialpolitik spillede en central rolle i Danmark i perioden 1849-1914.

I netop denne periode blev megen fattighjælp tilbudt. Der herskede uenighed om, hvorvidt fattigdom var selvforskyldt, og hvorvidt de fattige skulle miste deres rettigheder, når de ikke var i stand til at forsørge sig selv. I denne opgave vil jeg redegøre for socialpolitikken i ovenstående periode samt se på de fattiges vilkår.

Hertil vil jeg anvende Henrik Pontoppidans novelle ”Naadsensbrød”, en novelle som benytter den neutralistiske skrivestil til at skildre de fattiges vilkår.

Derefter vil jeg anvende kilden ”om fattigdom i 1887” af Christian Christensen og lave en kildekritisk analyse.

Denne analyse vil jeg sammenligne med førstnævnte novelle - i forhold til skildring af de fattiges levevilkår.

Afslutningsvis vil jeg diskutere, hvordan de fattiges vilkår fremstilles forskelligt i de to tekster.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Redegørelse for dansk social politik i perioden ca. 1849 - 1914 3
Grundloven 3
Fattigloven 4
Alderdomsunderstøttelse 4
Sygekasseloven 4
Analyse og fortolkning af Henrik Pontoppidans novelle ”Naadsensbrød” 4
Handling 5
Personer 5-6
Miljø og tid 6
Sprog 6-7
Fortæller - synsvinkel 7
Tema - budskab 7
Konklusion 7-8
Kildekritisk analyse af Christian Christensens ”om fattigdom i 1887” 8
Kildens handling 8
Formål og tendens 8-9
Historisk begivenhed 9
Diskussion 9-10
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag
Novellen handler om en nyopført fattiggård, der i denne novelle kaldes ”kassen”.

Kassen er et sted for de livstrætte mennesker, som ikke kunne forsørge sig selv. Inde i fattiggården bliver de sat i arbejde uanset alder og tilstand. En kvinde ved navn Stine Bødker mister sin mand, og arbejder dagen lang i roe- og kartoffelmarkerne, for at kunne forsørge sig selv og sine børn.

En sommer, hvor høsten er skudt i gang, kvæster hun sin hånd og kan ikke længere klare at arbejde. Hun mister herved evnen til at forsørge sig selv og sine børn, og håbet forsvinder.

Hun begynder at drikke for at dulme sorgen, og pengene går til alkohol.

En dag går det ikke længere for Stine. Myndighederne beslutter, at hun skal på fattiggården. Det er dog ikke af egen god vilje, at Stine ”bliver kastet på kassen” og hele byen kan høre hendes skrig og benægtelse herfor.

Titlen vil jeg sætte i kontrast, da ”Naadsensbrød” betyder ”lever af andres barmhjertighed” og det kan man ikke ligefrem sige at beboerne på fattiggården gør, da de ikke selv har valget om at træde ind på fattiggården - da det ikke er et godt sted at være.