Indledning
Slutningen af 1800-tallet var en periode med mange forandringer i Danmark. I byerne spirede industrien med nye produktionsmåder, og mange så sig nødsagede til at flytte fra landet til byerne for at søge lykken der og få et arbejde.

På lang sigt har industrialiseringen forbedret de generelle levevilkår i Danmark, men i den tidligere industrialisering gik det hårdt ud over arbejderfamilierne.

Arbejdsløsheden var stor, og for overhovedet at få mad på bordet måtte også børnene i arbejderfamilierne bidrage.

I denne opgave vil jeg først redegøre for arbejderklassens arbejdsforhold under industrialiseringen i perioden 1870-1900.

Jeg vil lave en analyse og fortolkning af kapitel XIII i ”Pelle Erobreren - Læreaar” af Martin Andersen Nexø fra 1907. Derefter vil jeg lave en kildekritisk analyse af barndomserindringer fra Christian Christensen.

Til sidst vil jeg vurdere, hvilken betydning industrialiseringen havde for arbejderklassens levevilkår, og hvordan det blev skildret i litteraturen.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Redegørelse 3
Analyse 5
- Analyse af afsnit XIII i ”Pelle Erobreren - Læreaar” 5
- Analyse af Christian Christensens barndomserindringer 7
Vurdering 9
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag
I kapitel XIII i romanen ”Pelle Erobreren - Læreår” er hovedpersonen Pelle flyttet fra landet til Rønne og er i lære som skomager hos mester Andrés.

Pelle kommer om at slås med nogle rigmandssønner fra latinskolen og skal derfor hen på rådhuset og have pisk. Mester Andrés får det ordnet, så Pelle kan nøjes med at undskylde på latinskolen, men Pelle vil hellere have pisk end at undskylde.

På havnen i Rønne er nogle af de nyudlærte svende på vej til København for at prøve lykken og arbejde i deres fag. Der er ikke arbejde til svendene i Rønne.

Havnen er ved at blive udbygget, og en af arbejderne er en stenhugger, der bliver kaldt Kraften. Pelle forestiller sig, at han og Kraften sammen skal plyndre byens rige og fjerne al fattigdommen.

Fortælleren i romanen er en alvidende tredjepersonsfortæller, der karakteriserer miljøet. I begyndelsen af kapitlet fortælles om vandringen fra land til by:

”De fleste her var kommet vandrende til for at finde lykken, det var fattigdom, som havde mistet evnen til at give sig hen i sin skæbne, folk, der var blevet ked af at vente og havde taget sagen i deres egen hånd.

Og her stod de så og var kørt fast i elendighed”.7 Fortælleren tegner her et billede af en tid, hvor manglende arbejde og nød tvinger folk til at rejse. Men i byen er der ikke arbejde nok.

Brugen af ord som ’elendighed’ understreger, at der tale om ekstrem fattigdom. Ifølge den alvidende fortæller fører fattigdommen for mange til alkoholmisbrug eller indmeldelse i kristne bevægelser.

Begge dele får folk til at glemme elendigheden, men det gør ikke noget ved problemerne. Men det er ikke alle i byen, der er fattige, og Pelles forhold til de rige er ikke godt.

Fortælleren giver os adgang til Pelles tanker om rig og fattig, og hvad han kunne opnå sammen med stenhuggeren Kraften:

”Kanske sluttede han sig sammen med Kraften, og så skulle der ikke blive meget til rest af staden. (…) den rige reder Monsen hang og dinglede i kirkespiret til skræk og advarsel for alle.

Men de fattige kom tillidsfulde som lam og åd af deres hånd. De fik alt, hvad de ønskede sig, og så var fattigdommen ude af verden… ”8